Tuvojas nobeigumam darbi Kalnciemā

27. aug. 2014
Tuvojas nobeigumam darbi Kalnciemā, Jelgavas novadā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā 2.kārtas” ietvaros.

Lasīt tālāk »

Notiek darbi projekta ietvaros

27. aug. 2014

Notiek darbi projekta “Jelgavas novada Mazlauku ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/016/085 īstenošanā.

Lasīt tālāk »

2014.gadā veikto ūdens kvalitātes analīžu pārbaužu rezultāti

27. aug. 2014

SIA "Jelgavas novada KU" publicē, saskaņā ar Veselības inspekcijas apstiprināto „Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma 2014.gadam” veikto ūdens kvalitātes analīžu pārbaužu rezultātus.

Lasīt tālāk »

Turpinās darbi projekta ietvaros

27. aug. 2014

Turpinās darbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā 2.kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/005 ietvaros

Lasīt tālāk »

Noslēgusies projekta realizācija

27. aug. 2014

Ir noslēgusies projekta „Jelgavas novada Svētes ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/121/037 realizācija

Lasīt tālāk »

Jāizlemj, kas atbildēs par ūdens skaitītājiem

27. aug. 2014

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem līdz 30. jūnijam jāizlemj, kas un par kādiem līdzekļiem, sākot ar 1. jūliju, uzstādīs ūdens patēriņa skaitītājus dzīvokļos – vai tas tiks veikts vienoti, par mājas uzkrājuma līdzekļiem, vai tāpat kā līdz šim, par to atbildēs katra dzīvokļa īpašnieks.

Lasīt tālāk »

Par tiešajiem norēķiniem

27. aug. 2014
Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma pārejas noteikumu 15.punktu, līdz 2014.gada 31.maijam SIA "Jelgavas novada KU" ir jāaprēķina un jāpaziņo dzīvojamo māju pārvaldniekiem rēķinu apkalpošanas izmaksas, nodrošinot tiešu maksājumu saņemšanu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no dzīvojamās mājas īpašniekiem.

Lasīt tālāk »

Uzklausīšanas sanāksmes par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

27. aug. 2014
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2014.gada 16.maijā plkst.10:00 (Zaļenieku kultūras nama zālē, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā) un 2014.gada 16.maijā plkst.14:00 (Elejas Saieta nama zālē, Lietuvas ielā 42, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā) rīkos uzklausīšanas sanāksmes par SIA „Jelgavas novada KU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Lasīt tālāk »

Paziņojums par tarifa projektu

27. aug. 2014
SIA „Jelgavas novada KU”, VRN 40003410894, juridiskā adrese: Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, 2014.gada 10.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Lasīt tālāk »

Projekta ietvaros, atsākti darbi Kalnciemā

27. aug. 2014
Marta mēnesī ir atsākušies darbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma. Uz šo brīdi projekta ietvaros ir veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšana – 1296 m, kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana - 972,1 m un spiedvadu paplašināšana 1339.2m apjomā.

Lasīt tālāk »

Atklātā izsolē tiek pārdotas automašīnas

27. aug. 2014
SIA "Jelgavas novada KU" organizē izsoli, kurās iespējams iegādāties trīs autotransporta vienības.

Lasīt tālāk »

Noteikta papildus maksa par norēķinu kontu apkalpošanu

27. aug. 2014

Neskatoties uz to, ka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums paredz dzīvokļu īpašniekiem vienoties par mājas pārvaldīšanas modeli un iecelt mājas pārvaldnieku, vairākās daudzdzīvokļu mājās nekāda vienošanās nav notikusi, vēl ļaunāk, dzīvokļu īpašnieki nav spējuši pat sasaukt sapulci. Pats par sevi fakts, ka mājai nav pārvaldnieka, nebūtu nekas īpašs, ja vien pārvaldniekam nebūtu pienākums citu starpā nodrošināt mājai ūdensapgādi, kanalizācijas novadīšanu, atkritumu savākšanu un citus pakalpojumus.

Lasīt tālāk »

Projekta realizācija Svētes ciemā

27. aug. 2014

Ir uzsākta projekta „Jelgavas novada Svētes ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA/121/037 realizācija

Lasīt tālāk »

SIA "Jelgavas novada KU"
Juridiskā adrese: Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040
Biroja adrese: Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002
Reģistrācijas numurs: 40003410894
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840
AS "Swedbank" LV33HABA0551027635305