INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS 8848

Jautājumu gadījumos, klienti tiek aicināti sazināties ar uzņēmuma speciālistiem, zvanot uz vienoto informatīvo tālruni un, izvēloties sev interesējošo jautājumu sadaļu, piemēram, jautājumi par rēķiniem.

KLIENTU PORTĀLS MANS.JNKU.LV

Klientu portāls mans.jnku.lv ir ērta vide, kurā iespējams aplūkot rēķinus, kā arī nodot skaitītāju rādījumus.


SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .