SIA "Jelgavas novada KU"
Juridiskā adrese: Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040
Biroja adrese: Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002
Reģistrācijas numurs: 40003410894
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840
AS "Swedbank" LV33HABA0551027635305

do not click here