Pakalpojumu tarifi un cenas

Apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Jelgavas novadā(spēkā no 01.01.2015)
Apstiprinātais sauso sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Jelgavas novadā un tarifu plāni(spēkā no 01.02.2018)
Jelgavas novada pašvaldības apstiprinātā dzīvojamo telpu īres maksa(spēkā no 01.01.2016)
Jelgavas novada pašvaldības apstiprinātās maksas par kapavietām(spēkā no 01.04.2017)
Citu pakalpojumu cenrādis uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā(spēkā no 01.02.2018)
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tiešo maksājumu norēķinu konta administrēšanas izmaksas(spēkā no 01.05.2014)

SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .