Pašvaldības palīdzības reģistrs

Jelgavas novadā, organizējot palīdzību Dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, ir izveidoti četri palīdzības reģistri, kuros personu reģistrācija notiek, ja tā atbilst nosacījumiem un kritērijiem, kurus nosaka likums „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” un Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Pašvaldības palīdzības reģistrsSkatīt
Palīdzības reģistrs Nr.1 - personas, kurām dzīvojamās telpas piešķiramas pirmām kārtām
Palīdzības reģistrs Nr.2 - personas, kurām dzīvojamās telpas piešķiramas vispārējā kārtībā
Palīdzības reģistrs Nr.3 - personas, kuras īrē pašvaldības dzīvojamās telpas, kuras ir atzītas par avārijas stāvoklī esošām
Palīdzības reģistrs Nr.4 - personas, kuras īrē pašvaldības dzīvojamās telpas un vēlas tās apmainīt pret citām pašvaldības dzīvojamām telpām


SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .