Palīdzības reģistrs Nr.1

Palīdzības reģistrā Nr.1 rindā tiek uzņemtas tās personas, kuras atbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu” 14.panta un Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 9.1.punkta kritērijiem.

Nr.Iniciāļi (Uzvārds, Vārds)Uzņemšanas datumsStatussPamatojums
1
Š.M.02.04.2014AktīvsDJK lēmums Nr.4.2.10.(11.04.2014)
2
L.I.
14.10.2016
Aktīvs
DJK lēmums Nr.18.2.1.(03.11.2016)
3G.A.31.10.2016AktīvsDJK lēmums Nr.19.2.6.(24.11.2016)
SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .