Palīdzības reģistrs Nr.1

Palīdzības reģistrā Nr.1 rindā tiek uzņemtas tās personas, kuras atbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu” 14.panta un Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 9.1.punkta kritērijiem.

Nr.Iniciāļi (Uzvārds, Vārds)Uzņemšanas datumsStatussPamatojums
1
Š.M.02.04.2014AktīvsDJK lēmums Nr.4.2.10.(11.04.2014)
2
F.E.
17.12.2015
Aktīvs
DJK lēmums Nr.1.1.2.(07.01.2016)
SIA "Jelgavas novada KU"
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002
Reģistrācijas numurs: 40003410894
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840
AS "Swedbank" LV33HABA0551027635305

do not click here