Pašvaldības neizīrētās dzīvojamās telpas

Pašvaldības neizīrētās dzīvojamās telpas tiek piedāvātas izīrēšanai personām, kuras ir reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistros, kārtībā, kas noteikta likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 17.pantā.

Jelgavas novada pašvaldības īpašumā esošās neizīrētās dzīvojamās telpas


SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .