Iesniegumu veidlapas

Ar mērķi atvieglot klientiem pakalpojumu saņemšanu, SIA "Jelgavas novada KU" piedāvā biežāk izmantojamo iesniegumu veidlapas.


 Dokumenta nosaukums
 Datne
 Iesniegums izziņas saņemšanai par komunālo pakalpojumu un/vai dzīvojamās telpas īres parādiem//site-68239.mozfiles.com/files/68239/iesniegums-izzina.pdf
 Iesniegums, lai informētu par dzīvoklī dzīvojošām prombūtnē esošām personām
 Iesniegums līguma noslēgšanai par sauso sadzīves atkritumu izvešanu
 Iesniegums līguma noslēgšanai par ūdens piegādi un/vai kanalizācijas novadīšanu
 Iesniegums par Vienošanās par parādu atmaksu noslēgšanu
 Iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanai un dzīvojamo telpu nodošanai
 Iesniegums Jelgavas novada KU valdes priekšsēdētājam


SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .