Pakalpojumu līgumu paraugi

SIA "Jelgavas novada KU" piedāvā saviem klientiem iepazīties ar pakalpojumu līgumu vispārīgajiem noteikumiem vēl, pirms līguma parakstīšanas.

Pakalpojumu līguma nosaukums
Datne
 Jelgavas novada pašvaldības apstiprinātie līguma vispārējie noteikumi par Dzīvojamās telpas īrēšanu
 Pakalpojuma līguma vispārējie noteikumi par ūdens piegādi un/vai kanalizācijas novadīšanu
 Pakalpojuma līguma vispārējie noteikumi par sauso sadzīves atkritumu izvešanu
 Pakalpojuma līguma vispārējie noteikumi par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu
 Līgums par kapavietu Jelgavas novada pašvaldības kapsētās
 Līgums par kapavietas kopšanu
SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .