Elektroniskie pakalpojumu pieteikumi

Attīstot un pilnveidojot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, kā arī rūpējoties par apkārtējo vidi, samazinot papīra apriti, SIA "Jelgavas novada KU" piedāvā saviem topošajiem klientiem, pieteikties pakalpojumiem elektroniski.

Pieteikums līguma noslēgšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu
Pieteikums tehnisko noteikumu pieprasījumam
Pieteikums līguma noslēgšanai par sauso sadzīves atkritumu izvešanu
Pieteikums izmaiņām par dzīvoklī deklarēto personu skaitu
Pieteikums parāda atmaksas vienošanās noslēgšanai

Aizpildot pakalpojumu pieteikumus var tikt pieprasīti personu identificējoši dati, paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir sabiedrisko pakalpojumu un citu uzņēmuma nodrošināto pakalpojumu līgumu sagatavošanai un saziņai ar klientu, pakalpojumu nodrošināšanas jautājumos.

SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .