Pieteikums izmaiņām par dzīvoklī deklarēto personu skaitu

Informācija par izmaiņām dzīvojamās telpās deklarēto personu skaitu ir jāiesniedz līdz katra mēneša 28.datumam. Gadījumos, kad informācija tiek iesniegta novēloti - pārrēķini par pakalpojumiem netiek veikti! SIA "Jelgavas novada KU" pirms izmaiņu veikšanas pārliecinās par sniegtās informācijas patiesumu!


*

*

*

*

*


SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .