Iesniegt e-iesniegumu uzņēmuma vadībai

Atkarībā no iesniegumā izklāstītā satura sarežģītības, atbildes sagatavošana var prasīt laiku līdz 30 dienām. Ievērojot labas pārvaldības principu, SIA "Jelgavas novada KU" vienmēr centīsies sniegt atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem iespējami īsākā laika periodā.


*

*

*

*

*
SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .