Dzīvokļu jautājumu palīdzība

Jelgavas novada pašvaldība, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” piedāvā dažādus palīdzības veidus, kas saistīti ar gan ar dzīvokļu izīrēšanu, remontu vai iegādi. Viens no pašvaldības sniedzamās palīdzības veidiem ir pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.

Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir ievērojams dzīvojamais fonds, ar tendenci - samazināties. Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības Mājokļu politiku, pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki tiek aicināti iegādāties īpašumā izīrētos dzīvokļus.

Lai realizētu palīdzību par dzīvokļu jautājumu risināšanu, pašvaldība ir plānojusi atstāt savā īpašumā apmēram 200 dzīvokļus, koncentrētus vienkopus vairākās ēkās, kuras nākotnē plānots pārveidot par sociāliem namiem.

Jautājumus, kas skar palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izskata un lēmumus pieņem Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija. Pašvaldība SIA „Jelgavas novada KU” ir deleģējusi atsevišķas Dzīvokļu jautājumu komisijas funkcijas piemēram, komisijas lietvedību un dažādu reģistru uzturēšana. 

Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu politikas vadlīnijas 2014.-2020.gadam

SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .