Pašvaldības kapsētu apsaimniekošana

No 2015.gada SIA „Jelgavas novada KU” pārziņā ir Jelgavas novada pašvaldībai piederošās vai nomātās 46 kapsētas. Apsaimniekotāja maiņas mērķis bija nodrošināt vienotu kopšanas kvalitātes līmeni, informācijas uzskaiti, pieejamību un pakāpenisku digitalizāciju.

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar kapavietu ierādīšanu, mirušo apbedīšanu, kapsētu kapavietu kopšanu, piemiņas zīmju uzstādīšanu, komercdarbību kapsētu teritorijās un tml., kā arī pamanītajiem trūkumiem vai ierosinājumiem, vērsties pie kapsētu pārziņiem.

Apsaimniekotās kapsētas

Nr.PagastsKapsētas nosaukumsPlatība (hektāri)KapličaKapsētas statussKapsētas digitalizācija
1.Glūdas pagastsSpāru kapi1.00NavAtvērtaDigitalizācija procesā
2.Glūdas pagasts
Rozīšu kapi
1.70NavAtvērtaDigitalizācija procesā
3.Glūdas pagastsLoņu kapi2.20NavAtvērtaDigitalizācija procesā
4.Glūdas pagastsKažmeru kapi1.50IrDaļēji slēgtaDigitalizācija procesā
5.Elejas pagastsMūrnieku kapi3.00IrAtvērtaKapsētas karte
6.Elejas pagastsSproģu kapi1.00NavDaļēji slēgtaKapsētas karte
7.Elejas pagastsParka kapi2.00NavAtvērtaKapsētas karte
8.Elejas pagastsSkroderu kapi1.00NavAtvērtaKapsētas karte
9.Elejas pagastsVilciņu kapi0.75NavAtvērtaKapsētas karte
10.Jaunsvirlaukas pagastsVimbu kapi2.20NavAtvērtaKapsētas karte
11.Jaunsvirlaukas pagastsBērzkroga kapu2.92NavDaļēji slēgtaKapsētas karte
12.Jaunsvirlaukas pagastsSlimpju kapi0.70NavAtvērtaKapsētas karte
13.Jaunsvirlaukas pagastsVanču kapi0.90NavAtvērtaKapsētas karte
14.Jaunsvirlaukas pagastsĀpšūtu kapi1.30NavAtvērtaKapsētas karte
15.Jaunsvirlaukas pagastsCiemaldu kapi0.80NavAtvērtaKapsētas karte
16.Lielplatones pagastsSniķeru kapi1.83NavAtvērtaKapsētas karte
17.Lielplatones pagastsLielplatones kapi2.67IrAtvērtaKapsētas karte
18.Līvbērzes pagastsLīvbērzes kapi0.70IrAtvērtaDigitalizācija procesā
19.Līvbērzes pagastsOzoliņu kapi0.30NavDaļēji slēgtaDigitalizācija procesā
20.Līvbērzes pagastsJaunciema kapi1.00NavAtvērtaDigitalizācija procesā
21.Platones pagastsLielvircavas kapi1.28NavAtvērtaKapsētas karte
22.Platones pagastsStrupdeguņu kapi4.20NavAtvērtaDigitalizācija procesā
23.Platones pagastsPauču kapi1.00NavAtvērtaKapsētas karte
24.Svētes pagastsSvētes kapi2.00IrAtvērtaKapsētas karte
25.Svētes pagastsKalnanšu kapi2.50NavAtvērtaKapsētas karte
26.Sesavas pagastsEžu kapi1.10IrAtvērtaDigitalizācija procesā
27.Sesavas pagastsLielsesavas kapi0.90NavAtvērtaKapsētas karte
28.Sesavas pagastsBrakšķu kapi0.50NavDaļēji slēgtaKapsētas karte
29.Sesavas pagastsĀbeļu kapi0.30NavDaļēji slēgtaKapsētas karte
30.Valgundes pagastsPeitiņu kapi1.60NavAtvērtaDigitalizācija procesā
31.Valgundes pagastsKalnciema kapi2.10NavAtvērtaKapsētas karte
32.Valgundes pagastsBraslas kapi0.60NavAtvērtaDigitalizācija procesā
33.Valgundes pagastsPuču kapi0.40NavAtvērtaDigitalizācija procesā
34.Valgundes pagastsJaunie kapi1.40NavAtvērtaDigitalizācija procesā
35.Valgundes pagastsHercogu kapi2.00NavAtvērtaKapsētas karte
36.Vilces pagastsVilces kapi1.30IrAtvērtaKapsētas karte
37.Vilces pagastsVaiteņu kapi3.00NavAtvērtaDigitalizācija procesā
38.Vilces pagastsSkambiņu kapi3.20NavAtvērtaDigitalizācija procesā
39.Vilces pagastsSila kapi1.20NavAtvērtaDigitalizācija procesā
40.Vircavas pagastsJačūnu kapi3.30NavAtvērtaKapsētas karte
41.Vircavas pagastsKavužu kapi0.60NavDaļēji slēgtaKapsētas karte
42.Vircavas pagastsMigaļas kapi1.00NavAtvērtaKapsētas karte
43.Vircavas pagastsPoķu kapi0.60NavAtvērtaKapsētas karte
44.Zaļenieku pagastsGauriņu kapi1.80NavAtvērtaKapsētas karte
45.Zaļenieku pagastsŪziņu kapi1.70NavAtvērtaKapsētas karte
46.Zaļenieku pagastsZaļenieku kapi3.60NavAtvērtaKapsētas karte

SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .