Dzīvojamo māju pārvaldīšana

Viena no SIA “Jelgavas novada KU” darbības jomām ir daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana. Uzņēmums pārvalda vairāk kā 200 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas novadā.

Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu tieši regulē vairāki normatīvie akti, to skaitā 3 likumi:

SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .