Siltumenerģijas ražošana un piegāde

Mainoties varām un valdībām, lielākajā daļā mazo pašvaldību centralizētā siltumapgāde tika likvidēta. Jelgavas novadā tā ir saglabāta tikai Kalnciemā un Līvbērzē, kur šo pakalpojumu nodrošina SIA „Jelgavas novada KU”.

Apkures cena par m² ir atkarīga no vairākiem faktoriem – kurināmā veida, ēkas energoefektivitātes, laika apstākļiem u.c . Pie šādiem nosacījumiem apkures tarifs var būt atšķirīgs pat viena pagasta ietvaros. Piemēram, Kalnciema pagastā tas ir robežās no 0,9880 un 1.2773 EUR/m² (bez PVN), Līvbērzes pagastā no 1.6270 līdz 1.9933 EUR/m² (bez PVN), bet Glūdas pagasta „Līgotnes 1” - 1.4797 EUR/m² (bez PVN). Kalnciema un Līvbērze pagastā kā kurināmais tiek izmantota gāze, Glūdā apkuri nodrošina kokskaidu granulas.

Atšķirību starp šiem tarifiem nosaka dažādās apkures sistēmas. Kalnciemā tiek nodrošināta centralizētā siltumapgāde ar vienu katlu māju, kā arī apsaimniekotājs ir veicis darbības, lai maksimāli palielinātu ēku energoefektivitāti. Līvbērzē katrai daudzdzīvokļu mājai ir atsevišķa katlu māja, kas nodrošina iedzīvotājus ar apkuri. Turklāt daudzdzīvokļu mājām Līvbērzes pagastā nav apsaimniekotāja un nav pietiekoši pievērsta uzmanība ēku energoefektivitātei. Arī katras mājas apkures sistēmu apkalpošana un uzturēšana ir iemesls salīdzinoši augstākam apkures tarifam kā Kalnciema pagastā.

Jelgavas novadā apkures izmaksas ir piesaistītas kurināmā izmaksām, tādējādi cenu svārstības ir atbilstošas kurināmā patēriņam un tā izmaksām. Pārējās fiksētās izmaksas paliek nemainīgas.

Otrs būtiskais faktors, kas ietekmē apkures tarifu, ir jau pieminētais pārvaldnieku trūkums lielākajai daļai māju, īpaši tām, kurām ir lokālā siltumapgāde. Te gan vairāk jāpiemin Līvbērzes pagasts. Normālās situācijās, kad māju kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic dzīvokļu īpašnieku iecelts pārvaldnieks, izmaksas, kas saistītas ar kopīpašuma uzturēšanu, remontiem un atjaunošanu, tiek segtas no apsaimniekošanas maksājumiem. To skaitā ir arī atsevišķās katlu mājas, kuras nesaraujami ir saistītas ar attiecīgo dzīvojamo māju un uzskatāmas par kopīpašuma daļu, siltumapgādes komunikāciju sistēmas, katli utt. Šajā gadījumā apkures tarifā tiek ietvertas tik vien kā gāzes izmaksas, kurinātāja alga un vēl daži nenozīmīgi, specifiski izdevumi, saistīti ar gāzes apkures nodrošināšanu. Rezultātā apkures tarifs ir ievērojami mazāks.

Taču gadījumos, kad mājās pārvaldnieku nav, par kopīpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu neviens maksāt tā īsti nevēlas, bet siltumu tomēr grib, operatoram, kurš šo pakalpojumu nodrošina, nekas cits neatliek, kā visas, ar siltuma ražošanu un piegādi līdz par dzīvokļa radiatoriem saistītās izmaksas ir spiests iekļaut apkures tarifā. Tad nu nav jābrīnās, ka siltuma tarifs ir tik liels.

SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .