Par uzņēmumu

SIA "Jelgavas novada KU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus.

Pirms administratīvi teritoriālās reformas bijušajā Jelgavas novada teritorijā, atsevišķos pagastos darbojās 6 kapitālsabiedrības – SIA "Glūdas komunālā saimniecība" (Glūdā), SIA „Kalnciema nami” (Kalnciemā), SIA „Apsaimniekošanas serviss” (Elejā), SIA „Staļģenes komunālais dienests” (Jaunsvirlaukā), SIA „Palīgs L” (Līvbērzē) un SIA „Svēte 1” (Svētē). Tā kā šo uzņēmumu darbības jomas bija līdzīgas, izveidojoties Jelgavas novadam, bija skaidrs, ka nav ekonomiski pamatoti un lietderīgi uzturēt pusduci mazu kapitālsabiedrību, kuru kapacitāte un resursi nekādi neveicināja to attīstību. Tā 2009. gada nogalē novada dome lēma par kapitālsabiedrību apvienošanu. 2010. gada pavasarī tika prezentēts SIA „Konsorts” izstrādātais finanšu ekonomiskais pamatojums projektam „Jelgavas novada komunāltehniskās saimniecības izveide un uzturēšana” projektam un uzsākta faktiskā kapitālsabiedrību reorganizācija.

Izsludinātajā konkursā uz jaunās kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja amatu uzvarēja Antra Alksne, kura savus amata pienākumus uzsāka pildīt 2011. gada maija sākumā.

Jelgavas novada dome, pieņemot lēmumu par reorganizāciju, izvēlējās veidot jauno uzņēmumu uz vienas jau esošās kapitālsabiedrības bāzes – SIA „Glūdas komunālā saimniecība”. Visai drīz tika mainīts nosaukums uz pašreizējo – SIA ”Jelgavas novada KU”, kā arī veikta virkne pasākumu, lai reorganizāciju īstenotu. Viss reorganizācijas process, atbilstoši reorganizācijas plānam, norisinājās apmēram pusotra gada garumā un noslēdzās 2012. gada nogalē ar SIA „Apsaimniekošanas serviss” pievienošanu.

SIA "Jelgavas novada KU" darbs tiek organizēts pēc teritoriālā principa un ir izveidoti 4 iecirkņi:

  • Glūdas iecirknis ar bāzi Nākotnes ciemā, kas apkalpos Glūdas, Svētes un Zaļenieku pagastus;
  • Kalnciema iecirknis ar bāzi Kalnciemā, kas apkalpos Kalnciema, Valgundes un Līvbērzes pagastus;
  • Staļģenes iecirknis ar bāzi Staļģenē, kas apkalpos Jaunsvirlaukas, Vircavas un Platones pagastus;
  • Elejas iecirknis ar bāzi Elejā, kas apkalpos Elejas, Sesavas, Lielplatones un Vilces pagastus.

Iecirkņu uzdevums ir nodrošināt pakalpojumus attiecīgajos pagastos, tātad iespējami tuvu klientiem. Par pamatu iecirkņu struktūrai tika ņemtas līdzšinējo uzņēmumu atrašanās vietas, izvēloties struktūras ar labāko materiāli tehnisko bāzi.

Lai optimizētu finanšu resursus un samazinātu izdevumus atbalsta funkcijām, visa finanšu uzskaite, klientu norēķinu uzskaite, lietvedība un citas administratīvās funkcijas ir centralizētas. Tomēr, lai nodrošinātu maksimālas ērtības klientiem, iecirkņu centros un pagastos klientiem ir iespējams norēķināties par pakalpojumiem skaidrā naudā, kā arī nodot visu nepieciešamo informāciju uzņēmuma vadībai. Uzņēmuma kasieri darbojas ne tikai kā naudas iekasētāji, bet arī kā starpposms starp klientu un SIA „Jelgavas novada KU” administrāciju.

SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .