Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par kapitālsabiedrības SIA "Jelgavas novada KU"  izsludinātajiem un plānotajiem publiskajiem iepirkumiem un to dokumentācija. Papildus tiek atspoguļota informācija par kapitālsabiedrības noslēgtajiem iepirkumu līgumiem preču un pakalpojumu iegādei.

SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .