Publiskojamā informācija

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam, SIA „Jelgavas novada KU” publisko informāciju par kapitālsabiedrību:

Nr. Informācijas joma Publicēšanas biežums Publicētā informācija
1. Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 1 x gadā
2017.gads
2. Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 1 x gadā 2014.gads
2015.gads
2016.gads
2017.gads
3. Atalgojuma politikas principi 1 x gadā
Informācija
4. Ziedošanas stratēģija un kārtība 1 x gadā
Netiek ziedots
5. Neauditēts ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī
5.1.
2014.gada neauditēts 4.ceturkšņa pārskats
 1 x ceturksnī
5.2.2015.gada neauditēts 1.ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī
5.3.
2015.gada neauditēts 2.ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī
5.4.
2015.gada neauditēts 3.ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī
5.5.
2015.gada neauditēts 4.ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī
5.6.
2016.gada neauditēts 1.ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī
5.7.
2016.gada neauditēts 2.ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī
5.8.
2016.gada neauditēts 3.ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī
5.9.
2016.gada neauditēts 4.ceturkšņa pārskats 1 x ceturksnī
5.10.2017.gada neauditēts 1.ceturkšņa pārskats1 x ceturksnī
5.112017.gada neauditēts 2.ceturkšņa pārskats1 x ceturksnī
5.122017.gada neauditēts 3.ceturkšņa pārskats1 x ceturksnī
6.Neauditēts pusgada pārskats 1 x pusgadā
6.1.
2014.gada neauditēts 2.pusgada pārskats
1 x pusgadā
6.2.
2015.gada neauditēts 1.pusgada pārskats
1 x pusgadā
6.3.
2015.gada neauditēts 2.pusgada pārskats
1 x pusgadā
6.4.
2016.gada neauditēts 1.pusgada pārskats
1 x pusgadā
6.5.
2016.gada neauditēts 2.pusgada pārskats
1 x pusgadā
6.6.2017.gada neauditēts 1.pusgada pārskats1 x pusgadā
7. Neauditēts gada pārskats 1 x gadā
7.1.
2014.gada neauditēts gada pārskats
1 x gadā
7.2.
2015.gada neauditēts gada pārskats
1 x gadā
7.3.
2016.gada neauditēts gada pārskats
1 x gadā
8. Auditēts gada pārskats 1 x gadā
8.1.
2014.gada auditēts gada pārskats
1 x gadā
8.2.
2015.gada auditēts gada pārskats
1 x gadā
8.3.
2016.gada auditēts gada pārskats
 1 x gadā
9. Organizatoriskā struktūra Pastāvīgi
Informācija
10. Saņemtie ziedojumi Pastāvīgi
Nav saņemti
11. Iepirkumi Pastāvīgi
Informācija
12.Īpašumu struktūraPastāvīgiInformācija
13.
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi, stratēģija
Pastāvīgi
Stratēģijas plāns 2016-2019
14. Cita nozīmīga informācija Pēc vajadzības Valdes atlīdzība
SIA "Jelgavas novada KU"
Reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Biroja adrese: Lielā iela 5/7 (2.stāvs), Jelgava, LV-3002
AS "SEB banka" LV35UNLA0050005143840

 .