ŠĶIROTO SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

Sadzīves atkritumu šķirošana notek šādos atkritumu šķirošanas punktos:

MAKSĀJUMI

Šķirošanas punktu izmantošana ikvienam iedzīvotājam ir bezmaksas.

Pieteikums papildu šķiroto atkritumu konteinera novietošanai (aizpilda tikai pagasta pārvalžu vadītāji)

PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Atkritumu šķirošanas pamatā ir cilvēka attieksme par to, kāds saturs tiek izmests atkritumu konteineros. Tīmeklī ir vairākas vietnes, kur skaidrots kā pareizi šķirot atkritumus: "Zaļā josta" un "Latvijas Zaļais punkts"

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Ja Jūsu dzīvesvietas tuvumā nav neviena atkritumu šķirošanas punkta, aicinām vērsties sava pagasta pārvaldē, ar ierosinājumu par šķirošanas punkta izveidi.