BillMe

S.IA "Jelgavas novada KU" sadarbojas ar BillMe, kas nodrošina ērtu klientu pašapkalpošanās portāla darbību