CENRĀDIS (ieskaitot PVN)

Speciālistu/strādnieku pakalpojumi    

Elektriķa, santehniķa, citu speciālistu pakalpojumi

10,08 €/stundā

Būvdarbu speciālista pakalpojumi

15,55 €/stundā

Palīgstrādnieka pakalpojumi

8,36 €/stundā

Sētnieka pakalpojumi

5,55 €/stundā

Skaitītāju uzstādīšana/nomaiņa

Ūdens skaitītāja plombēšana

3,11 €/gab. 

Ūdens skaitītāja maiņa 1/2' (lietots, verificēts skaitītājs, + plombēšana)

16,08 €/gab.

Ūdens skaitītāja maiņa 3/4' (lietots, verificēts skaitītājs, + plombēšana)

20,08 €/gab.

Ūdens skaitītāja maiņa 1/2' (jauns skaitītājs, + plombēšana)

30,08 €/gab.

Ūdens skaitītāja maiņa 3/4' (jauns skaitītājs, + plombēšana)

38,08 €/gab.

Ūdens skaitītāja maiņa 1/2' (jauns skaitītājs, + modulis + plombēšana)

52,16 €/gab.

Ūdens skaitītāja ārpuskārtas verifikācija

96,54 €/gab.

Ūdens skaitītāja maiņa (+ plombēšana)

10,08 €/gab.

Tehnikas pakalpojumi

Zāles pļaušana ar trimeri    

20,39 €/stundā

Zāles pļaušana ar rotējošo pļaujmašīnu vai smalcinātāju

44,80 €/stundā

Zāles pļaušana ar mauriņa pļaujmašīnu (KUBOTA ZD 326)

28,69 €/stundā

Zāles pļaušana ar raideri

33,27 €/stundā

Zāles pļaušana ar stumjamo trimeri (bez personāla)

9,63 €/stundā

Zāles pļaušana ar rotējošo pļaujmašīnu

14,00 €/km

Zāles pļaušana ar smalcinātāju*

18,00 €/km

Sniega tīrīšana ar mazjaudas traktoru (līdz 30 ZS)

36,98 €/stundā

Sniega tīrīšana ar lieljaudas traktoru (virs 30 ZS)

52,53 €/stundā

Ceļu un ielu attīrīšana no sniega ar traktoru (vienā virzienā)**

30,54 €/km

Ceļš uz objektu un atpakaļ (sniega tīrīšanai vai pļaušanai)

2,53 €/km

Traktora izmantošana (transporta un lauksaimniecības darbi)

44,80 €/stundā

Rakšanas darbi ar traktoru JUMZ

55,47 €/stundā

Darbs ar komunālo traktoru, ieskaitot agregātus

37,59 €/stundā

Transporta darbi ar mazjaudas traktoru (T-25)

41,18 €/stundā

Kanalizācijas skalošana ar augstspiediena iekārtu

41,05 €/stundā

Celmu frēzēšana

38,49 €/stundā

Transports ar kravas mikroautobusu vai kravas kasti

0,95 €/km

Speciālistu transports (vieglais kavas)

0,82 €/km

Atkritumu izvešana

Lielgabarīta atkritumu izvešana (8m³) +

151,45 € par reizi

sadzīves atkritumi

64,89 €/tonna

nešķiroti būvgruži

93,97 €/tonna

šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi

28.31 €/tonna

šķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi (izņemot koksni)

23,23 €/tonna

azbestu saturošie būvgruži

108,49 €/tonna

Marķēti sadzīves atkritumu maisi

2,48 €/gab.

Asenizācija ar 4 m³ mucu (traktora piekabe)

89,14 €/brauciens

Kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana attīrīšanai NAI

5,14 €/m³

Atkritumu konteineru mazgāšana

5,00 €/gab.

Citi pakalpojumi

Administratīvie un pārvaldes izdevumi

72,60 €/dzīvoklis gadā

Māju un infrastruktūras apsekošana

0,18 € m²/mēnesī

Maksa par JNKU rēķina piegādi papīra formā uz norādīto adresi

1,00 € mēnesī

Kapu saimniecības pakalpojumi

Kapavietas kopšana (1 m² kopjamās kapavietas)

13,00 € sezonā

*) Zāles garums - līdz 30 cm

**) Sniegs līdz 20 cm. Virs 20 cm maksa tiek aprēķināta par darbu stundās