JAUNUMI JNKU DARBĀ, SAISTĪBĀ AR COVID-19

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvojamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu", kā arī, atbilstoši Jelgavas novada domes rīkojumam:

Līdz brīdim, kamēr valstī ir spēkā pulcēšanās ierobežojumi, ūdens skaitītāji dzīvokļos netiek mainīti. Ja šajā periodā ir beigušies skaitītāju verifikācijas termiņi, skaitītājus jānomaina vai jāveic atkārtota to verifikācija 3 mēnešu laikā pēc pulcēšanās ierobežojumu beigām.

JNKU regulāri nodrošina koplietošanas telpu dezinfekciju tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās līdz šim JNKU veic sanitāro kopšanu. Par dezinfekciju pārējās mājās interesēties pie attiecīgā iecirkņa vadītāja.