Ūdens skaitītāju maiņa

Līdz brīdim, kamēr valstī ir spēkā pulcēšanās ierobežojumi, ūdens skaitītāji dzīvokļos netiek mainīti. Ja šajā periodā ir beigušies skaitītāju verifikācijas termiņi, skaitītājus jānomaina vai jāveic atkārtota to verifikācija 3 mēnešu laikā pēc pulcēšanās ierobežojumu beigām.

Arī plombu uzlikšanu gadījumos, kad klients pats ir nomainījis skaitītāju, JNKU šobrīd neveic. Aicinām klientus sazināties ar norēķinu speciālistu pa tālruni 8848 vai e-pastā: info@jnku.lv, norādot informāciju gan par veco skaitītāju, gan jauno (skaitītāja numuru, rādījumus, nomaiņas datumu).