Informācija par ūdensapgādes atjaunošanas darbiem Platonē

2018-06-21

31.05.2018. Tiek konstatēts, ka Platones ciemā ir ievērojami paaugstināts dzeramā ūdens piesārņojums, un ūdens nav lietojams. Centralizētās ūdensapgāde tiek pārtraukta. Nekavējoties tiek informēta Jelgavas novada vadība un VVD. Ūdens paraugi tiek nosūtīti uz laboratorijām izmeklēšanai.

01.06.2018. Tiek uzsākta ūdens pievešana mucā no Vircavas. Panākta vienošanās ar urbšanas kompāniju, ka nepieciešamības gadījumā tiks operatīvi veidots jauns urbums. No urbuma tiek izcelts sūknis, taču saduļķojums ir tik liels, ka nav iespējams kosntatēt piesārņojuma iemeslu. Provizoriskie analīžu rezultāti liecina par ievērojamu piesārņojumu, taču tā veids vēl nav konstatēts.

03.06.2018. Ar TV inspekcijas palīdzību konstatēts, ka urbuma čaulā 27 līdz 35 metru dziļumā ir plīsums, bet 42 metru dziļumā urbums ir aizgruvis un nav izmantojams.

04.06.2018. Saņemtās ūdens analīzes būtisku naftas produktu piesārņojumu neuzrāda, Tomēr ūdens neatbilst prasībām. Izvērtējot situāciju, tiek pieņemts lēmums usākt jauna urbuma ierīkošanu.

05.06.2018. Uzsākti urbšanas darbi jauna urbuma ierīkošanai. Tiek veikta pilna sistēmas apkope un ūdens sagatavošanas stacijas filtrējošā materiāla nomaiņa. Ierīkots ūdens un elektroenerģijas pieslēgums jaunajam urbumam.

06.06.2018. Par situāciju Platonē sižetus rāda LNT un TV1

08.06.2018. Izurbti 25 metri.

11.06.2018. Izurbti 35 metri

12.06.2018. Izurbts 41 metrs. Uzsākta cauruļu montāža un ievietošana urbumā.

13.06.2018. Tiek saņemts Valsts Vides dienesta rīkojums - nekavējoši pārtraukt urbšanas darbus, līdz attiecīgās licences saņemšanai. Neko darīt, pārtraucam urbšanu. Esam likumpaklausīgs uzņēmums, un draudi par 10000 eiro sodu rīkojuma neizpildes gadījumā, ir dzelžaina motivācija. Jācer, ka VVD "nopietnā izvērtēšana" (kā norādīts rīkojumā) neievilksies līdz rudenim. Dokumenti licences saņemšanai iesniegti VVD.

13.06.2018. Notikumi attīstās neticami ātrā tempā. Jau pēcpusdienā no VVD tiek saņemta telefoniska atļauja - urbšanu varēs turpināt. Licence būšot gatava rīt. Prieks, protams, ka tik ātri, tikai nav skaidrs, kā VVD tik operatīvi veicis "nopietno izvērtējumu, kas paredz tehniskā nodrošinājuma izvērtēšanu, atbilstoši zemes dzīļu izmantošanas veidam, kā arī urbuma ģeoloģiski tehnisko griezumu izvērtēšanu un tā atbilstību faktiskajai situācijai"? Tāpat izbrīna VVD spēja "rūpīgi izvērtēt vietas izvēli, lai nerastos vēl lielāks apdraudējums videi". It kā vēlreiz VVD inspektori uz vietas Platonē netika manīti, savukārt visa pārējā vērtējamā informācija VVD bija jau iepriekš. Diemžēl, tā vien šķiet, ka akūti nepieciešamā licence ir formāls un bezjēdzīgs dokuments, kuru VVD sagatavo un izsniedz tikai savam priekam. Nevienam citam šāda licence vajadzīga nav.

14.06.2018. Atsākta urbšana. Uz dienas beigām sasniegts dolomīta slānis un 62 metru dziļums. Ceram uz drīzu ūdens parādīšanos....

15.06.2018. Sasniegta 70 metru atzīme, tomēr pagaidām ūdeņa nav. Turpinām urbt.

16.06.2018. Urbšana turpinās arī sestdien. Sasniegts 81 metru dziļums, diemžēl ūdeņa joprojām nav.

18.06.2018. Urbjam, diemžēl joprojām no ūdens ne vests. Tie, kas vēlas, var Vircavas alternatīvās aprūpes un pakalpojumu centrā "Kamentīte" bez maksas nomazgāties un izmazgāt veļu.

18.06.2018. Ņemot vērā, ka sākotnēji plānotie termiņi ūdensapgādes atjaunošanai ir sen garām, bet mētāties ar nākamiem nu jau būtu vieglprātīgi, rīt sāksim realizēt plānu B. Ar liela tilpuma mucu tiks atvests ūdens un piepildīti ūdenstorņa rezervuāri. Tad tiks atvērta sistēma un Platones centralizētajā ūidensapgādes tīklā tiks padots ūdens. Visticamāk, tas varētu būt pēcpusdienā. Tikai viens bet...

LŪDZAM ŠO ŪDENI NEIZMANTOT PĀRTIKĀ!!!  Sistēmā tiks padots TEHNISKAIS ŪDENS!!!

Šajā ūdenī varēs mazgāties, paši, mazgāt veļu, izmantot sanitārajos mezglos utt. Diemžēl, JNKU šādam pievestajam ūdenim nevar nodrošināt visas tās prasības, kādas normatīvie akti paredz dzeramajam ūdenim. Turklāt, pirms normālās ūdensapgādes atjaunošanas, būs nepieciešams pilnībā skalot un dezinficēt ūdensapgādes sistēmu., To ar šādu pievesto ūdeni izdarīt nav iespējams.  

19.06.2018. Variants B strādā - Platonē manuālā režīmā ir atjaunota centralizētā ūdensapgāde. 24 tonnas ūdenstornī ir iepildītas, vakarpusē tiks atvestas vēl 24 tonnas. Līdz brīdim, kamēr aizurbsimies līdz ūdenim, nāksies iztikt ar šo risinājumu. Tomēr vēlreiz atgādinām:

LŪDZAM ŠO ŪDENI NEIZMANTOT PĀRTIKĀ!!! Sistēmā ir padots TEHNISKAIS ŪDENS!!!

21.06.2018. Beidzot labas ziņas - 120 metru dziļumā ir ūdens. Šobrīd jaunais urbums tiek skalots, tādēļ pagaidām, turpinās ūdens pievešana no Elejas. Ceram, ka jau rīt pēcpusdienā urbuma tīrība būs tādā pakāpē (ūdens bez smilšu piejaukuma), kas ļaus to pieslēgt pie centralizētās ūdensapgādes.

22.06.2018. Beidzot skalošanas un citi tehniskie darbi ir pabeigti. Jaunais urbums tiek pieslēgts Platones centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, kas nozīmē - atjaunotu ūdensapgādi. Ūdens testēšanas rezultāti gan būs tikai nākamnedēļ, tādēļ aicinām pagaidām ūdeni pārtikā neizmantot. Ja nu kāds tomēr to vēlas darīt, ieteicams to pirms lietošanas, novārīt. JNKU speciālisti gan šo ūdeni padzērās, un atzina par labu esam. Tā kā ūdens sistēmā ir padots, ūdens pievešana ar mucām vairs nenotiek.

29.06.2018. Esam saņēmuši ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu Platones jaunizveidotajam urbumam, kura rezultāti ir iepriecinoši, jo ūdens atbilst visiem normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem, kas nozīmē, ka ūdeni drīkst izmantot pārtikā.