JNKU darba režīms

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu", kā arī, atbilstoši Jelgavas novada domes rīkojumam: 

  • no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 12.maijam klienti klātienē netiek apkalpoti nedz SIA "Jelgavas novada KU" birojā, nedz iecirkņos;
  • SIA "Jelgavas novada KU" darbu nepārtrauc, taču saziņai ar uzņēmuma speciālistiem vai vadību aicinām izmantot tikai elektronisko sakaru līdzekļus;
  • iesniegumus un citus dokumentus papīra formātā var atstāt uzņēmuma biroja pastkastītē (ieeja no sētas puses) Lielā ielā 5/7, Jelgavā, vai izvietotajās pastkastītēs mūsu iecirkņos;
  • publiskās pirtis Elejā un Kalnciemā iepriekš minētajā laika posmā ir slēgtas.
  • kontaktinformācija saziņai:
  • www.jnku.lv;
  • jnku@jnku.lv;
  • 8848;