Ūdensapgādes traucējumi Platonē

Sakarā ar ūdensvada plīsumu, traucēta centralizētā ūdensapgāde Platones ciemā.

Plānotais avārijas likvidēšanas termiņš - 2019.gada 6.septembris, plkst. 17:00