LIELGABARĪTA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Uzņēmums nodrošina lielgabarīta atkritumu konteineru (8 kubikmetri) izvešanu visā Jelgavas novada teritorijā.

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Lielgabarīta atkritumu izvešanas tarifu apstiprina JNKU valde. Pakalpojuma maksa var būt mainīga, atkarībā no konteinerā ievietoto atkritumu veida un svara.

PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu regale valsts un pašvaldības līmeņa normatīvajiem akti.

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Lielgabarīta atkritumu izvešanai, nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarotai persona aizpilda pieteikumu. Pēc pieteikuma saņemšanas ar pieteicēju sazināsies.