JELGAVAS NOVADA KU

SIA "Jelgavas novada KU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus. 

VĒSTURE

SIA "Jelgavas novada KU" ir izveidots, 2011.gadā apvienojoties 6 pagastu pašvaldību kapitālsabiedrībām:

  • SIA "Glūdas komunālā saimniecība" (Glūdā)
  • SIA "Kalnciema nami" (Kalnciemā)
  • SIA "Apsaimniekošanas serviss" (Elejā)
  • SIA "Staļģenes komunālais dienests" (Jaunsvirlaukā)
  • SIA "Palīgs L" (Līvbērzē)
  • SIA "Svēte 1" (Svētē)

DARBA ORGANIZĀCIJA

SIA "Jelgavas novada KU" darbs tiek organizēts pēc teritoriālā principa un ir izveidoti 4 iecirkņi:

  • Glūdas iecirknis ar bāzi Nākotnes ciemā, kas apkalpo Glūdas, Svētes un Zaļenieku pagastus;
  • Kalnciema iecirknis ar bāzi Kalnciemā, kas apkalpo Kalnciema, Valgundes un Līvbērzes pagastus;
  • Staļģenes iecirknis ar bāzi Staļģenē, kas apkalpo Jaunsvirlaukas, Vircavas un Platones pagastus;
  • Elejas iecirknis ar bāzi Elejā, kas apkalpo Elejas, Sesavas, Lielplatones un Vilces pagastus.

Iecirkņu uzdevums ir nodrošināt pakalpojumus attiecīgajos pagastos, tātad iespējami tuvu klientiem. Par pamatu iecirkņu struktūrai tika ņemtas līdzšinējo uzņēmumu atrašanās vietas, izvēloties struktūras ar labāko materiāli tehnisko bāzi.

Lai optimizētu finanšu resursus un samazinātu izdevumus atbalsta funkcijām, visa finanšu uzskaite, klientu norēķinu uzskaite, lietvedība un citas administratīvās funkcijas ir centralizētas. Tomēr, lai nodrošinātu maksimālas ērtības klientiem, iecirkņu birojos var iesniegt visu nepieciešamo informāciju uzņēmuma vadībai.