PIETEIKUMS BEZMAKSAS LIELGABARĪTA ATKRITUMU VAI NOLIETOTU VIEGLO AUTOMAŠĪNU RIEPU NODOŠANAI

INFORMĀCIJA

Lai pieteiktu lielgabarīta sadzīves atkritumu bezmaksas pieņemšanu vai izvešanu no personas dzīvesvietas, Jums jāaizpilda pieteikums. Lai pārliecinātos, ka esat Jelgavas novada iedzīvotājs, Jums jānorāda JNKU klienta numurs, kurš atrodams uz jebkura JNKU sniegtā pakalpojumu rēķina.

Ja vēlaties atkritumus nogādāt pats - te ir lielgabarīta atkritumu konteineru atrašanās punkti:

  • Elejā - Bauskas ielā 3, Elejas iecirkņa biroja ēkas (pirts) pagalmā;
  • Staļģenē - iežogotajā teritorijā, blakus Staļģenes iecirkņa garāžām - darbnīcām.

Pēc pieteikuma saņemšanas un reģistrēšanas, attiecīgā iecirkņa vadītājs sazināsies ar Jums lai vienotos par atkritumu pieņemšanu vai nogādāšanu no personas dzīvesvietas.

Lielgabarīta atkritumu izvešanu no Jūsu dzīvesvietas tiks organizēta katru 2. un 4. pirmdienu, no 13:00 līdz 17:00. Vienlaicīgi, neradot traucējumus citu saimniecisko funkciju izpildei, iecirkņa vadītājs varēs atkritumu izvešanu no personas dzīvesvietas piedāvāt arī citā laikā.

Netiks pieņemti ievietošanai lielgabarīta atkritumu konteineros:

  • jebkāda veida mazgabarīta sadzīves atkritumi (kas paredzēti ievietošanai parastajos sadzīves atkritumu konteineros), neatkarīgi no iepakojuma (iepakoti vai bez tā) vai apjoma;
  • jebkādi ražošanas un būvniecības atkritumi;
  • šķiroti bioloģiski noārdāmos atkritumi;
  • azbestu saturošus būvgruži.

*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018