PIETEIKUMS PAR LĪGUMA NOSLĒGŠANU PARĀDA PAKĀPENISKAI ATMAKSAI

INFORMĀCIJA

Lai noslēgtu vienošanos par parāda pakāpenisku atmaksu, klients aizpilda pieteikumu.

Vienošanās netiek slēgta, ja:

  • parāds nepārsniedz 100 eiro;
  • maksājumi nav kavēti vismaz 6 mēnešus pēc kārtas;

  • ir slēgta vienošanās beidzamo 3 gadu laikā, un parādnieks to nav ievērojis;

  • par konkrētā parāda piedziņu ir spēkā stājies tiesas lēmums;

  • parāds ir cedēts;

  • parādnieks atsakās iemaksāt parāda pirmo iemaksu, vismaz 10% no parāda summas

Vienošanās tiks sagatavota 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža, un pēc šī termiņa būs pieejama parakstīšanai vietā, kuru esat norādījis pieteikumā.

Atteikums slēgt vienošanos tiks nosūtits uz tā īpašuma pasta adresi, par kura parādu ir bijis pieteikums.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv