PIETEIKUMS ŠĶIROTO ATKRITUMU KONTEINERU UZSTĀDĪŠANAI 

(PAGASTU PĀRVALDES)

INFORMĀCIJA

Dalīti vākto atkritumu punktu skaitu un to atrašanās vietas nosaka un šo pieteikumu aizpilda tikai pagastu pārvalžu vadītāji.

Individuāli mājām dalīti vākto atkritumu konteineri netiek piešķirti