PIETEIKUMS TEHNISKO NOTEIKUMU SAŅEMŠANAI

INFORMĀCIJA

Lai pieteiktu  tehniskos noteikumus, jāaizpilda pieteikums.

Tehniskie noteikumi tiks sagatavoti 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža un nosūtīti uz norādīto pasta vai e-pasta adresi.

Neskaidrību gadījumā ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālists.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv