ŪDENSSKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

INFORMĀCIJA

Veidlapa paredzēta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanai. Ja mājoklī ir tikai viens skaitītājs, pārējo skaitītāju datus neaizpilda.

Katram skaitītājam ir numurs. Lūdzam norādīt arī to, īpaši tad, ja skaitītāju ir vairāk par vienu.

Rādījumu nodošana ir jāveic katru mēnesi no 25.datuma līdz mēneša pēdējai dienai. Citos datumos rādījumi netiek pieņemti! PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv