UZŅĒMUMA VALDE

Jelgavas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā uz uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatu uzvarēja Antra Alksne, kura savus amata pienākumus uzsāka pildīt 2011. gada maijā.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

ANTRA ALKSNE

Pirms administratīvi teritoriālās reformas bijušajā Jelgavas novada teritorijā, atsevišķos pagastos darbojās 6 kapitālsabiedrības - SIA "Glūdas komunālā saimniecība" (Glūdā), SIA "Kalnciema nami" (Kalnciemā), SIA "Apsaimniekošanas serviss" (Elejā), SIA "Staļģenes komunālais dienests" (Jaunsvirlaukā), SIA "Palīgs L" (Līvbērzē) un SIA "Svēte 1" (Svētē). Tā kā šo uzņēmumu darbības jomas bija līdzīgas, izveidojoties Jelgavas novadam, bija skaidrs, ka nav ekonomiski pamatoti un lietderīgi uzturēt pusduci mazu kapitālsabiedrību, kuru kapacitāte un resursi nekādi neveicināja to attīstību. Tā 2009. gada nogalē novada dome lēma par kapitālsabiedrību apvienošanu.

2010. gada pavasarī tika prezentēts SIA "Konsorts" izstrādātais finanšu ekonomiskais pamatojums projektam "Jelgavas novada komunāltehniskās saimniecības izveide un uzturēšana" un rīkots konkurss uz valdes priekšsēdētāja amatu, kura uzdevums bija veikt visu pašvaldības uzņēmumu reorganizāciju.

Izsludinātajā konkursā uz jaunās kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja amatu uzvarēja Antra Alksne, kura savus amata pienākumus uzsāka pildīt 2011. gada maija sākumā.

PROFESIONĀLĀ DARBA PIEREDZE

  • 04.03.2016 - pašlaik - Biedrība "Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija" valdes loceklis
  • 02.05.2011 - pašlaik - SIA "Jelgavas novada KU" valdes priekšsēdētājs
  • 01.09.2008 - 01.05.2011 - SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi", valdes loceklis
  • 01.01.2008 - 01.09.2008 - JPPA "Pilsētsaimniecība", ielu ekspluatācijas inženieris

IZGLĪTĪBA

  • 1997 - 2001 - Latvijas lauksaimniecības universitāte (inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē)
  • 1994 - 1997 - Jelgavas 4.vidusskola

IEŅEMAMIE AMATI CITĀS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS

No 2011.gada, Antra Alksne, uzsākot pildīt SIA "Jelgavas novada KU" valdes priekšsēdētājas amata pienākumus, neieņem amatus citās valsts, pašvaldības vai privātajās kapitālsabiedrībās.

PILNVARU TERMIŅŠ

Antras Alksnes pilnvaru termiņš ieņemt SIA "Jelgavas novada KU" valdes priekšsēdētāja amatu ir apstiprināts līdz 2020.gada 24.jūlijam.