UZŅĒMUMA VALDE

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

ANTRA ALKSNE

PROFESIONĀLĀ DARBA PIEREDZE

  • 04.03.2016 - pašlaik - Biedrība "Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija" valdes loceklis
  • 02.05.2011 - pašlaik - SIA "Jelgavas novada KU" valdes priekšsēdētājs
  • 01.09.2008 - 01.05.2011 - SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi", valdes loceklis
  • 01.01.2008 - 01.09.2008 - JPPA "Pilsētsaimniecība", ielu ekspluatācijas inženieris

IZGLĪTĪBA

  • 1997 - 2001 - Latvijas lauksaimniecības universitāte (inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē)
  • 1994 - 1997 - Jelgavas 4.vidusskola

IEŅEMAMIE AMATI CITĀS KAPITĀLSABIEDRĪBĀS

No 2020.gada janvāra Antra Alksne iecelta par Salaspils pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Valgums S" valdes locekli.

PILNVARU TERMIŅŠ

Antras Alksnes pilnvaru termiņš SIA "Jelgavas novada KU" valdes priekšsēdētāja amatā - 2020.gada 24.jūlijs.