Jaunumi ūdens patēriņa noteikšanā daudzdzīvokļu mājās

2019-12-05

2019.gada novembra beigās spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu". Bez visa cita, kas nenoliedzami ir svarīgi, noteikumos ir izmaiņas, kas saistītas ar situāciju, kad dzīvokļa īpašnieki atrodas pagaidu vai ilgstošā prombūtnē, un netiek patērēts ūdens (kanalizācija).

Līdz šim, lai dzīvokļa īpašniekam ik mēnesi nebūtu jāsniedz informācija par ūdens patēriņu, arī tad, ja dzīvoklī neviens nedzīvo un ūdens netika patērēts vispār, dzīvokļa īpašnieks ar attiecīgu iesniegumu vērsās SIA "Jelgavas novada KU", Balstoties uz iesniegumu, tika izdarītas atzīmes norēķinu sistēmā, attiecīgajam īpašumam nerēķinot ne vidēju patēriņu, ne ūdens zudumus. Iesniegums netika terminēts, kas nozīmē, ka līdz brīdim, kad īpašnieks pats atsāk patērēt ūdeni un informē par patēriņu, nekas aprēķināts netika.

No 2020.gada 1.janvāra procedūra ar iesniegumiem ir līdzīga, tikai ar vienu ierobežojumu - iesniegums derīgs tikai 3 mēnešus. Ja dzīvoklis netiek apdzīvots ilgāku laiku, dzīvokļa īpašniekam atkārtoti jāvēršas ar iesniegumu SIA "Jelgavas novada KU". Ja netiks saņemts atkārtots iesniegums vai informācija par ūdens patēriņu, norēķinu sistēma automātiski ar uzsāks ūdens starpību sadali arī uz konkrēto dzīvokli, pat, ja ūdens patēriņš ir 0.

Vienīgā iespēja izvairīties no iesniegumu regulāras rakstīšanas un/vai informēšanas par ūdens patēriņu, ir uz individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem uzstādīt attālinātās nolasīšanas ierīces. Ar to palīdzību, SIA "Jelgavas novada KU" speciālisti informāciju par ūdens patēriņu dzīvokļos nolasa bez dzīvokļa īpašnieka līdzdalības.