SIA "Jelgavas novada KU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas piedāvā novada iedzīvotājiem sabiedriskos un citus pakalpojumus.

Darbības veidi un funkcijas:

  • Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 36.00, versija 2.0)
  • Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 37.00, versija 2.0)
  • Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 68.32, versija 2.0)
  • Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11, versija 2.0)
  • Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (NACE 81.30, versija 2.0)
  • Ēku būvniecība (NACE 40.00, versija 2.0)Sakarā ar uzņēmuma mājas lapas uzlabošanu, īslaicīgi var nebūt pieejami atsevišķi pielikumi vai dokumenti.

Nepieciešamo informāciju var saņemt sazinoties ar uzņēmumu - jnku@jnku.lv vai pa tālr. 8848

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam, SIA "Jelgavas novada KU" publisko informāciju par kapitālsabiedrību.

Uzņēmumam nav citas nozīmīgas informācijas, kura nebūtu publiskota mājas lapā.

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu).