PAR UZŅĒMUMU

SIA "Jelgavas novada KU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdens ieguve un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana un citās.

UZŅĒMUMA VALDE

Jelgavas novada pašvaldības Izsludinātajā konkursā uz uzņēmuma kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja amatu uzvarēja Antra Alksne, kura savus amata pienākumus uzsāka pildīt 2011. gada maijā.

PUBLISKĀ INFORMĀCIJA UN PĀRSKATI

Uzņēmuma publiskā informācija, finanšu pārskati un cita ar uzņēmuma darbību saistītā informācija, kura tiek publicēta, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam.

PUBLISKO IEPIRKUMU DOKUMENTĀCIJA

SIA "Jelgavas novada KU" organizēto publisko iepirkumu dokumentācija, jautājumi, atbildes un paziņojumi par iepirkumu procesu vai rezultātiem.

CITA INFORMĀCIJA

Gadījumā, ja nepieciešams sazināties ar mums, veikt norēķinus vai saņemt cita rakstura informāciju, aicinām iepazīsties ar uzņēmuma kontaktinformāciju.