PAR UZŅĒMUMU

SIA "Jelgavas novada KU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdens ieguve un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana un citās.

UZŅĒMUMA VALDE

Jelgavas novada pašvaldības Izsludinātajā konkursā uz uzņēmuma kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja amatu uzvarēja Antra Alksne, kura savus amata pienākumus uzsāka pildīt 2011. gada maijā.

PUBLISKĀ INFORMĀCIJA UN PĀRSKATI

Uzņēmuma publiskā informācija, finanšu pārskati un cita ar uzņēmuma darbību saistītā informācija, kura tiek publicēta, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam.

PUBLISKO IEPIRKUMU DOKUMENTĀCIJA

No 2019.gada 1.janvāra visa informācija par SIA "Jelgavas novada KU" veiktajiem iepirkumiem, pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/6713 

CITA INFORMĀCIJA

Gadījumā, ja nepieciešams sazināties ar mums, veikt norēķinus vai saņemt cita rakstura informāciju, aicinām iepazīsties ar uzņēmuma kontaktinformāciju.