PAR UZŅĒMUMU

SIA "Jelgavas novada KU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus. SIA "Jelgavas novada KU" izveidojās 2011.gadā, apvienojoties 6 bijušo pagasta pašvaldību kapitālsabiedrībām.

Lai nodrošinātu pakalpojumus iespējami tuvu klientiem, SIA "Jelgavas novada KU" darbs tiek organizēts pēc teritoriālā principa un ir izveidoti 4 iecirkņi:

  • Glūdas iecirknis ar bāzi Nākotnes ciemā, kas apkalpo Glūdas, Svētes un Zaļenieku pagastus;
  • Kalnciema iecirknis ar bāzi Kalnciemā, kas apkalpo Kalnciema, Valgundes un Līvbērzes pagastus;
  • Staļģenes iecirknis ar bāzi Staļģenē, kas apkalpo Jaunsvirlaukas, Vircavas un Platones pagastus;
  • Elejas iecirknis ar bāzi Elejā, kas apkalpo Elejas, Sesavas, Lielplatones un Vilces pagastus.

PUBLISKĀ INFORMĀCIJA UN PĀRSKATI

Uzņēmuma publiskā informācija, finanšu pārskati un cita ar uzņēmuma darbību saistītā informācija, kura tiek publicēta, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam.