UZŅĒMUMA PUBLISKĀ INFORMĀCIJA

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantam, SIA "Jelgavas novada KU" publisko informāciju par kapitālsabiedrību.