DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumi tiek nodrošināti Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Vienojoties ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, šo pakalpojumu iespējams piedāvāt arī ārpus Jelgavas novada.

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksu nosaka dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, taču gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi - Jelgavas novada dome - 0,2975 EUR/m2.

Veicot pārvaldīšanas darbības: dzīvojamās mājas koplietošanas telpu un teritorijas uzkopšanu, remontdarbus, darbu izpildē tiek piemērots uzņēmuma apstiprināts pakalpojumu cenrādis.

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu, deleģējot mājas pārvaldīšanu SIA "Jelgavas novada KU" Lēmumā papildus norāda:

  • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksu (eiro/kv.m mēnesī)
  • personu, kura ir pilnvarota parakstīt Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību līgumu
  • kontaktpersonu starp dzīvojamās mājas īpašniekiem un pārvaldnieku (mājas vecāko)

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību līgums netiek slēgts ar katru dzīvokļa īpašnieku individuāli, bet tikai ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumā norādīto pilnvaroto personu.

JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMU

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām vispirms ielūkoties Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, kur, iespējams, jau ir sagatavota atbilde par Jums radušo jautājumu. Ja gadījumā atbilde uz Jūsu jautājumu nav atrodama, aicinām sazināties ar uzņēmuma biroju, rakstot uz jnku@jnku.lv vai zvanot uz klientu informatīvo tālruni 8848