KAPSĒTU PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

Atbilstoši kapsētas teritorijas platībai un apbedīto personu skaitam, kapsētas tiek iedalītas:

  • atvērtā - kapsētā ir brīvi pieejamas kapavietas ikvienai personai;
  • daļēji slēgtā - kapsētā ir ierobežots kapavietu skaits un jaunu personu apbedīšana tiek nodrošināta tikai ģimenes kapavietās;
  • slēgtā - kapsētā nav pieejamas brīvas kapavietas un jauni apbedījumi netiek veikti.

Klientu ērtības labad, informācija par visu Jelgavas novada pašvaldības kapsētu apbedījumiem, ir digitalizēta, un pieejama jebkuram interesentam:

Tāpat pieejams hronoloģiskā secībā Jelgavas novada kapsētās apbedīto saraksts no 2015.gada

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Nekāds maksājums par kapavietu vai tās rezervēšanu nav paredzēts

PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Kapsētas izveidošanas un uzturēšanas kārtība Jelgavas novadā tiek regulēta ar Jelgavas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem.

Tiek piedāvāta arī atsevišķu kapavietu kopšana

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Lai veiktu personu apbedīšanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās kapsētās, aicinām sazināties ar kapsētu pārziņiem pa klientu informatīvo tālruni 8848.

JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMU

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām vispirms ielūkoties Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, kur, iespējams, jau ir sagatavota atbilde par Jums radušo jautājumu. Ja gadījumā atbilde uz Jūsu jautājumu nav atrodama, aicinām sazināties ar uzņēmuma biroju, rakstot uz jnku@jnku.lv vai zvanot uz klientu informatīvo tālruni 8848