SABIEDRISKĀ PIRTS PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Publiskās pirts pakalpojumi tiek piedāvāti:

  • Elejā
  • Kalnciemā

Sabiedriskās pirts atrašanās vietas un darba laiki

MAKSĀJUMI

Maksa par uzņēmuma sabiedriskās pirts vienas reizes apmeklējumu:

  • 5 eiro - pieaugušai personai
  • 3 eiro - bērnam un pensionāram

PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek regulēti ar valsts līmeņa normatīvajiem aktiem un uzņēmuma apstiprinātajiem iekšējās kārtības noteikumiem.

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Pirts apmeklējumu nav nepieciešams iepriekš pieteikt. Klienti aicināti ierasties sev vēlamajā sabiedriskajā pirtī, tās darba laikā.