SABIEDRISKĀ PIRTS PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Publiskās pirts pakalpojumi tiek piedāvāti:

  • Elejā
  • Kalnciemā

Apmeklēt sabiedrisko pirti drīkst ikviens interesents.

PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek regulēti ar valsts līmeņa normatīvajiem aktiem un uzņēmuma apstiprinātajiem iekšējās kārtības noteikumiem.

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Pirts apmeklējumu nav nepieciešams iepriekš pieteikt. Klienti aicināti ierasties sev vēlamajā sabiedriskajā pirtī, tās darba laikā.

JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMU

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām vispirms ielūkoties Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, kur, iespējams, jau ir sagatavota atbilde par Jums radušos jautājumu. Ja gadījumā atbilde uz Jūsu jautājumu nav atrodama, aicinām sazināties ar uzņēmuma biroju, rakstot uz jnku@jnku.lv vai zvanot uz klientu informatīvo tālruni 8848