SOCIĀLO ĪRES NAMU DZĪVOKĻU ĪRE

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Pašvaldības dzīvojamo telpu īre ir īstermiņa sociālā palīdzība līdz 6 mēnešiem, kura tiek sniegta tikai tām personām, kuras atbilst likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Šim mērķim pašvaldība ir izveidojusi sešu sociālos īres namus (Līvbērzes pagastā, Glūdas pagastā, Valgundes pagastā, Zaļenieku pagastā un Jelgavas pilsētā). Dzīvokļu īre tiek piedāvāta personām, kuras ir atzītas par tiesīgām saņemt pašvaldības sociālo palīdzību un ir reģistrētas pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā.

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Par uzturēšanos pašvaldības sociālajos īres namos ir maksājama pašvaldības apstiprināta dzīvojamās telpas īres maksa. Papildus dzīvojamās telpas īres maksai, īrniekam ir jāveic maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem.

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Lai persona varētu īrēt pašvaldības dzīvokli sociālajā īres namā, personai ir jābūt reģistrētai pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā. Ņemot vērā, ka pašvaldības rīcībā nav neierobežots dzīvošanai derīgs dzīvojamais fonds, nereti personām, kuras ir reģistrētas rindā uz pašvaldības dzīvojamo telpu, nākas gaidīt savu kārtu rindā, kamēr kāds cits īrnieks atbrīvos jau izīrētu dzīvokli.
Lai personu reģistrētu pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā, personai ir jāiesniedz iesniegums sev tuvākajā pagasta pārvaldē, kurā tas norāda, kuriem likumā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem atbilst, lai tiktu reģistrēts.

JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMU

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām vispirms ielūkoties Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, kur, iespējams, jau ir sagatavota atbilde par Jums radušos jautājumu. Ja atbilde uz Jūsu jautājumu nav atrodama, aicinām rakstīt uz jnku@jnku.lv vai zvanīt uz klientu informatīvo tālruni 8848