KONTAKTI UN REKVIZĪTI

Nosaukums: SIA "Jelgavas novada KU"

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003410894
Juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Biroja adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

Vienotais klientu apkalpošanas centrs: Lielā iela 5/7, Jelgava

Informatīvais tālrunis : 8848  

Avārijas dienests (darbojas diennakti): 8848 

Zvaniem ārpus Latvijas: +371 63083412

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
Pirmdiena 8:00 - 18:00
Otrdiena-Ceturtdiena 8:00 - 17:00
Piektdiena 8:00 - 15:30

E-pasts: jnku@jnku.lv

Mājaslapa: www.jnku.lv

Norēķinu rekvizīti:

  • AS "SEB banka" konts: LV35UNLA0050005143840
  • AS "Swedbank" konts: LV33HABA0551027635305