ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

SIA Jelgavas novada KU" veic šādu atkritumu veidu savākšanu:

 • sausie sadzīves atkritumi; 
 • dažādi lielgabarīta atkritumi; 
 • šķirotie atkritumi (stikls, plastmasa, papīrs, metāls); 
 • nolietotas vieglo automašīnu riepas.

Papildus tiek piedāvāti marķēti sadzīves atkritumu maisi

Sadzīves atkritumu šķirošana notek šādos atkritumu šķirošanas punktos

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiki

VARAM uzturētā tīmekļa vietne šķiro viegli, kurā pieejama informācija par visiem atkritumu šķirošanas punktiem

  TARIFI UN MAKSĀJUMI

  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs apstiprināts ar Jelgavas novada domes lēmumu.

  Šķirošanas punktu izmantošana ikvienam iedzīvotājam ir bezmaksas. 

PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Nosacījumi, lai sadzīves atkritumi tiktu izvesti bez starpgadījumiem:

 • konteineri no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas dienās līdz plkst. 8.00 jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem ērti piebraucamā vietā, ārpus sētas un žoga, tā, lai netraucētu gājēju un citu transporta līdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.
 • atkritumu konteinera apkalpošana tiek veikta pēc abpusēji saskaņota grafika, bet, ja atkritumu konteiners noteiktajā datumā nav iztukšots vai arī nepieciešama papildu konteinera apkalpošana, lūdzam zvanīt pa tālruni 8848.

 • sadzīves atkritumu konteinerā lūgums neievietot:

  • pelnus, izdedžus, zemi,
  • celtniecības atkritumus,
  • lielgabarīta atkritumus,
  • šķidros atkritumus,
  • bīstamos atkritumus,
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
  • medicīniska un veterināra rakstura atkritumus

Dokumenti, kas regulē sadzīves atkritumu izvešanu Jelgavas novadā:

Rūpējoties par dabas un citu resursu taupīšanu, Pakalpojumu sniedzējs nedrukā vai citādi netiražē Sadzīves atkritumu  pakalpojuma līguma vispārējos noteikumus, kā arī papildu noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu. Ar tiem Klients var iepazīties zemāk. Tie netiek laboti, un (ar norādi - attiecināmi) bez īpaša apstiprinājuma uzskatāmi par ūdenssaimniecības līguma pielikumiem. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības mainīt minēto noteikumu atrašanās vietu tīmekļa vietnē

PAKALPOJUMU PIETEIKŠANA

Lai nodrošinātu sauso sadzīves atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tā pilnvarotai personai ir jānoslēdz pakalpojuma līgums.

Pēc līguma parakstīšanas, klientam tiks uzstādīts sadzīves atkritumu konteiners un uzsākta tā iztukšošana, atbilstoši klienta izvēlētajam tarifu plānam.

Ja Jūsu dzīvesvietas tuvumā nav neviena atkritumu šķirošanas punkta, aicinām vērsties sava pagasta pārvaldē, ar ierosinājumu par šķirošanas punkta izveidi. 

Ja Jūsu privātmājā tiek veikta BIO atkritumu kompostācija, lūgums aizpildīt apliecinājumu, kas ir lejuplādējams zemāk:  

Pievienoto iesnieguma PDF formu var aizpildīt un elektroniski parakstītu iesniegt jnku@jnku.lv, vai arī šo formu var aizpildīt un parakstīt klātienē, klientu centros.

Iesniedzot šādu apliecinājumu vai arī noslēdzot līgumu par BIO atkritumu, dalīti savāktā vieglā iepakojuma (dzeltenie kont.) un stikla atkritumu šķirošanu, privātmāju īpašnieki varēs uz pusi samazināt nešķiroto atkritumu izvešanas biežumu!