SAUSO SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Sauso sadzīves atkritumu izvešana tiek nodrošināta visā Jelgavas novada teritorijā.

  TARIFI UN MAKSĀJUMI

  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs apstiprināts ar Jelgavas novada domes lēmumu.

Klientiem, kuri nevēlas, lai atkritumus izved regulāri vai retāk, kā reizi 4 nedēļās (dārza mājas, pagaidu mītnes, jaunbūves, viensētas ar nelielu atkritumu daudzumu utml.) tiek piedāvāti marķēti 100 litru atkritumu maisi.

PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Būtiskākie nosacījumi, lai sadzīves atkritumi tiktu izvesti bez starpgadījumiem:

 • mazizmēra konteineri no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas dienās līdz plkst. 8.00 jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem ērti piebraucamā vietā, ārpus sētas un žoga, tā, lai netraucētu gājēju un citu transporta līdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.
 • lielizmēra konteineriem jāatrodas atkritumu konteineru laukumā, pie kura netraucēti var piebraukt specializētais transporta līdzeklis

 • atkritumu konteinera apkalpošana tiek veikta pēc abpusēji saskaņota grafika, bet, ja atkritumu konteiners noteiktajā datumā nav iztukšots vai arī nepieciešama papildu konteinera apkalpošana, lūdzam zvanīt pa tālruni 8848.

 • atkritumu konteinerā lūgums neievietot:

  • pelnus, izdedžus, zemi,
  • celtniecības atkritumus,
  • lielgabarīta atkritumus,
  • šķidros atkritumus,
  • bīstamos atkritumus,
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
  • medicīniska un veterināra rakstura atkritumus

Par atsevišķu samaksu tiek nodrošināta atkritumu konteineru mazgāšana

Dokumenti, kas regale sadzīves atkritumu izvešanu Jelgavas novadā:

PAKALPOJUMU PIETEIKŠANA

Lai nodrošinātu sauso sadzīves atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tā pilnvarotai personai ir jānoslēdz pakalpojuma līgums.

Pēc līguma parakstīšanas, klientam tiks uzstādīts sadzīves atkritumu konteiners un uzsākta tā iztukšošana, atbilstoši klienta izvēlētajam tarifu plānam.

JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMU

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām vispirms ielūkoties Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, kur, iespējams, jau ir sagatavota atbilde par Jums radušo jautājumu. Ja gadījumā atbilde uz Jūsu jautājumu nav atrodama, aicinām sazināties ar uzņēmuma biroju, rakstot uz atkritumi@jnku.lv vai zvanot uz klientu informatīvo tālruni 8848