SAUSO SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Sauso sadzīves atkritumu izvešana tiek nodrošināta visā Jelgavas novada teritorijā.

PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Nosacījumi, lai sadzīves atkritumi tiktu izvesti bez starpgadījumiem:

 • konteineri no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas dienās līdz plkst. 8.00 jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem ērti piebraucamā vietā, ārpus sētas un žoga, tā, lai netraucētu gājēju un citu transporta līdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.
 • atkritumu konteinera apkalpošana tiek veikta pēc abpusēji saskaņota grafika, bet, ja atkritumu konteiners noteiktajā datumā nav iztukšots vai arī nepieciešama papildu konteinera apkalpošana, lūdzam zvanīt pa tālruni 8848.

 • atkritumu konteinerā lūgums neievietot:

  • pelnus, izdedžus, zemi,
  • celtniecības atkritumus,
  • lielgabarīta atkritumus,
  • šķidros atkritumus,
  • bīstamos atkritumus,
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
  • medicīniska un veterināra rakstura atkritumus

Par atsevišķu samaksu tiek nodrošināta atkritumu konteineru mazgāšana

Dokumenti, kas regale sadzīves atkritumu izvešanu Jelgavas novadā:

PAKALPOJUMU PIETEIKŠANA

Lai nodrošinātu sauso sadzīves atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tā pilnvarotai personai ir jānoslēdz pakalpojuma līgums.

Pēc līguma parakstīšanas, klientam tiks uzstādīts sadzīves atkritumu konteiners un uzsākta tā iztukšošana, atbilstoši klienta izvēlētajam tarifu plānam.