PIETEIKUMS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI PAR SAUSO SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANU

(FIZISKĀM PERSONĀM)

INFORMĀCIJA

Lai noslēgtu līgumu par sauso sadzīves atkritumu regulāru izvešanu, jāaizpilda pieteikums.

Līgums tiek slēgts tikai ar īpašnieku, tādēļ pielikumā pievienojiet dokumentu, kas apliecina Jūsu īpašumtiesības (Zemesgrāmata, mantojuma apliecība, pirkuma līgums vai tml.)

Pēc pieteikuma saņemšanas, tiks sagatavots līguma projekts, kuru varēs parakstīt un saņemt 5 dienas pēc pieteikuma iesniegšanas.

Pakalpojuma sniegšana tiks uzsākta tikai pēc tam, kad līgumu būs parakstījis klients.

Neskaidrību gadījumā, ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālists.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv