ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANA

  • Rādījumu nodošana ir jāveic katru mēnesi no 25.datuma līdz mēneša pēdējai dienai. 
  • Rādījumi ir jāiesniedz neatkarīgi no patērētā ūdens daudzuma mēnesī, arī tad, ja ūdens netiek lietots. 
  • Ja informācija netiek iesniegta, pirmos trīs mēnešus tiks aprēķināts vidējais ūdens patēriņa daudzums, 
  • Sākot ar ceturto mēnesi tiek aprēķināti ūdens zudumi vai pašvaldības Saistošajos noteikumos noteiktās ūdens patēriņa normas.
  • Skaitītāju rādījumi nav jāiesniedz, ja skaitītāji ir aprīkoti ar distances nolasīšanas ierīci, un JNKU rādījumus nolasa attālināti.

Skaitītāju rādījumus var nodot:

  • klientu portālā mans.jnku.lv, sadaļā "Nodot rādījumus". 
  • zvanot uz informatīvo tālruni 8848, izvēloties taustiņu "2", nosaucot savu klientu numuru vai objekta adresi 
  • e-pastā: info@jnku.lv, norādot savu klienta numuru, objekta adresi, skaitītāja numuru un skaitītāja rādījumu
  • sūtot SMS uz tālruni 25144086, norādot klienta numuru, objekta adresi, skaitītāja numuru un skaitītāja rādījumu

ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI JĀNODOD KATRU MĒNESI, ARĪ TAD, JA ŪDENS NAV TĒRĒTS VISPĀR