ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANA

  • Rādījumu nodošana ir jāveic katru mēnesi no 25.datuma līdz mēneša pēdējai dienai. 
  • Rādījumi ir jāiesniedz neatkarīgi no patērētā ūdens daudzuma mēnesī, arī tad, ja ūdens netiek lietots. 
  • Ja informācija netiek iesniegta, pirmos trīs mēnešus tiks aprēķināts vidējais ūdens patēriņa daudzums, 
  • Sākot ar ceturto mēnesi tiek aprēķināti ūdens zudumi.
  • Skaitītāju rādījumi nav jāiesniedz, ja skaitītāji ir aprīkoti ar attālinātās nolasīšanas ierīci.

Skaitītāju rādījumus var nodot:

  • klientu pašapkalpošanās portālā BillMe
  • zvanot uz JNKU vienoto informatīvo tālruni 8848, izvēloties taustiņu "1", nosaucot savu klientu numuru
  • e-pastā: rekini@jnku.lv, norādot savu klienta numuru, objekta adresi, skaitītāja numuru un skaitītāja rādījumu
  • sūtot SMS uz tālruni 25144086, norādot klienta numuru, objekta adresi, skaitītāja numuru un skaitītāja rādījumu
  • aizpildot pieteikumu - spiest te

ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI JĀNODOD KATRU MĒNESI, ARĪ TAD, JA ŪDENS NAV LIETOTS VISPĀR