ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANA

Būtiski atcerēties:

  • Rādījumu nodošana ir jāveic katru mēnesi no 25.datuma līdz mēneša pēdējai dienai
  • Rādījumi ir jāiesniedz neatkarīgi no patērētā ūdens daudzuma mēnesī, arī tad, ja ūdens netiek lietots. 
  • Ja informācija netiek iesniegta, pirmos trīs mēnešus tiks aprēķināts vidējais ūdens patēriņa daudzums, 
  • Sākot ar ceturto mēnesi tiek aprēķināti ūdens zudumi vai pašvaldības Saistošajos noteikumos noteiktās ūdens patēriņa normas.

RĀDĪJUMU NODOŠANA KLIENTU PORTĀLĀ

Klienti, reģistrējoties uzņēmuma klientu portālā mans.jnku.lv, var nodot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus sadaļā "Nodot rādījumus". Klientu portālā, klientu ērtībām, ir pieejama arī ūdens skaitītāju rādījumu vēsture par iepriekšējiem 12 mēnešiem. Tāpat, klientu portālā ir iespējams aplūkot sagatavotos pakalpojumu rēķinus un pārliecināties par to apmaksas stāvokli.

RĀDĪJUMU NODOŠANA PA TĀLRUNI

Klienti, zvanot uz informatīvo tālruni 8848, izvēloties taustiņu "2", skaitītāju rādījumu var nodot, nosaucot uzņēmuma speciālistam savu klientu numuru vai objekta adresi.

RĀDĪJUMU NODOŠANA E-PASTĀ

Klienti var nodot objektu ūdens skaitītāju rādījumus, rakstot uz uzņēmuma norēķinu daļas e-pastu - info@jnku.lv - norādot savu klienta numuru, objekta adresi, skaitītāja numuru un skaitītāja rādījumu.

RĀDĪJUMU NODOŠANA AR SMS

Klienti var nodot objektu ūdens skaitītāju rādījumus, sūtot īsziņu (SMS) uz tālruni +371 25144086 - norādot savu klienta numuru, objekta adresi, skaitītāja numuru un skaitītāja rādījumu.

ATCERATIES, KA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI IR JĀNODOD KATRU MĒNESI!