Nav noslēpums, ka daļa individuālo māju īpašnieku, dzeramo ūdeni, kas tiek piegādāts pa centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, izmanto ne tikai ikdienas saimnieciskajām vajadzībām (ēst gatavošanai, sanitārajās telpās, veļas mazgāšanai un tml.), kur tas pēc izlietošanas nonāk kanalizācijā, bet arī citiem mērķiem. Raksturīgākais ir dārzu vai zāliena...

Ar mērķi paplašināt informācijas kanālus par klientiem izrakstītajiem rēķiniem, no 2021.gada septembra vienlaicīgi ar ikmēneša pakalpojumu rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu, uz klienta norādīto tālruni tiks nosūtīta SMS, kurā norādīts rēķina numurs, summa apmaksai, kā arī apmaksas termiņš.

No 2021.gada 1.septembra tajā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kāda tā bija līdz 2021.gada 30.jūnijam, jeb Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastos tiek paaugstināta maksa par sauso sadzīves atkritumu izvešanu. Maksa pieaugums ir...

SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka laikā no 2021.gada 23. - 27. augustam Vircavas ciemā tiks veikta sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcija ar dūmu detektoru, lai noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus kanalizācijas notekūdeņi.

Lai nodrošinātu savlaicīgu informācijas sniegšanu klientiem par abu Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, rēķiniem, plānotiem vai neplānotiem pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem, avārijām vai citām ārkārtas situācijām, SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" uzsāk klientu kontaktinformācijas datu bāzes...

Lai nodrošinātu ārkārtas situāciju novēršanu ar ūdenssaimniecību saistītos pakalpojumos, ārpus uzņēmuma darba laika, SIA "Jelgavas novada KU" ir izveidots avārijas dienests. Saistībā ar šī dienesta darbību, ir svarīgi iegaumēt vairākus būtiskus nosacījumus:

SIA "Jelgavas novada KU" dara zināmu, ka arī 2021.gadā "laicīgie" kapusvētki, jeb mirušo atceres dienas Jelgavas novada kapsētās netiks organizēti. Iemesls šādam lēmumam ir tieši tas pats, kas 2020.gadā - ar COVID-19 saistītie ierobežojumi.

SIA "Jelgavas novada KU" jau ilgstoši saņem pārmetumus par ūdens patēriņa starpību, jeb tautā sauktu - "ūdens zudumu" sadalīšanu. Līdz šim klientu norēķinu sistēma pieļāva tikai vienu ūdens zudumu sadalīšanas veidu - proporcionāli dzīvokļu skaitam. Pirmajā mirklī šķiet - nav nekā netaisnīga, par starpībām maksā visi vienādi. Taču iedziļinoties,...

No 2021.gada 1.februāra vairs netiks izskatīti pieteikumi, kuros tiek lūgts izsūtīt pa pastu sadzīves atkritumu izvešanas grafikus. Šādas informācijas sagatavošana, nogādāšana pastā un pasta piegāde ir saistīta ar nesamērīgām un nelietderīgām izmaksām un papildu laika patēriņu.

SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka turpmāk informāciju par deklarēto personu skaitu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos varēs iesniegt 2 dokumentu veidos, kas nodrošina to juridisko spēku:

Sestdien, 2020.gada 7.novembrī visās Jelgavas novada pašvaldības kapsētās Svecīšu vakars.

Ņemot vērā daudzu klientu pārmetumus par to, ka zvanot uz vienoto pakalpojumu tālruni 8848, zvanītājam tiek piemērots paaugstināts tarifs, kā arī izvērtējot SIA "Jelgavas novada KU" finansiālās iespējas, no 2020.gada novembra vienotais informatīvais tālrunis 8848 klientiem kļūst par bezmaksas. Tas nozīmē, ka zvanot uz šo numuru, klientam vispār...

2020.gada oktobra mēnesī Jelgavas novadā tiks veikta dzeramā ūdens sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Vēršam uzmanību uz to, ka dezinfekcijas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms...

Ņemot vērā ar COVID-19 saistīto ierobežojumu noteikšanu šī gada pavasarī, kā arī to, ka nebija iepriekš paredzama ne šo ierobežojumu, ne ārkārtas stāvokļa atcelšana, tika pieņemts lēmums 2020.gadā Jelgavas novada pašvaldības kapsētās kapusvētkus nerīkot. Jā, šobrīd ārkārtas stāvoklis ir atcelts un pakāpeniski tiek mazināti arī ierobežojumi, taču,...

Lai nodrošinātu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu dezinfekciju koronavīrusa "COVID-19" izplatības ierobežošanai un inficēšanās risku mazināšanai, SIA "Jelgavas novada KU" no 2020.gada 30.marta uzsāks dezinfekciju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās. Dezinfekcijas procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta visiem...

SIA "Jelgavas novada KU" ir uzsākusi sadarbību ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu www.Bill.me. Pārejas periodā līdz šī gada beigām saņemt rēķinus un nodot komercuzskaites mēraparātu rādījumus varēs gan esošajā mans.jnku.lv, gan jaunajā www.Bill.me platformā.

Kā rādās, KORON vīruss ietekmē ne tikai cilvēkus, bet arī tālruņus. 28.februārī pēkšņi, no JNKU neatkarīgu iemeslu dēļ, ir apklusuši visi fiksētie JNKU tālruņi. Ņemot vērā, ka būtiskākais iemesls saziņai ar JNKU šobrīd ir informācijas nodošana par skaitītāju rādījumiem, līdz brīdim, kamēr atjaunosies fiksēto tālruņu darbība, aicinām izmantot citus...

No 2020.gada būtiski tiek mainīta lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas kārtība Jelgavas novadā. Ir nolemts atteikties no ierastās prakses - pavasaros un rudeņos organizēt akciju, kuras ietvaros visos novada ciemos un blīvāk apdzīvotajās vietās uz vairākām dienām tika novietoti 8 kubikmetru atkritumu konteineri un iedzīvotāji paši atveda un...

No 2020.gada marta pieaug maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Tā lēma Jelgavas novada dome 2020.gada janvāra sēdē. Jaunais tarifs - 18,52 EUR (bez PVN) līdzšinējo 17,11 EUR (bez PVN) vietā. Palielinājums attiecībā pret līdzšinējo tarifu ir 8,22%. Iemesli šādam cenu kāpumam ir: