2020.gada oktobra mēnesī Jelgavas novadā tiks veikta dzeramā ūdens sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Vēršam uzmanību uz to, ka dezinfekcijas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms...

Sakarā ar to, ka no ierindas ir izgājusi elektronika, kas nodrošina ūdensapgādes iekārtu iekārtu darbību, ir traucēta ūdensapgāde Valgundes pagasta Tīreļu ciema iedzīvotājiem. Ja viss notiks kā plānots, jau šodien pēcpusdienā paredzama ūdensapgādes atjaunošana.

Ņemot vērā ar COVID-19 saistīto ierobežojumu noteikšanu šī gada pavasarī, kā arī to, ka nebija iepriekš paredzama ne šo ierobežojumu, ne ārkārtas stāvokļa atcelšana, tika pieņemts lēmums 2020.gadā Jelgavas novada pašvaldības kapsētās kapusvētkus nerīkot. Jā, šobrīd ārkārtas stāvoklis ir atcelts un pakāpeniski tiek mazināti arī ierobežojumi, taču,...

Svētdienas, 14.jūnija pēcpusdienā ir konstatēts plīsums maģistrālajā ūdensapgādes tīklā Elejā, Lai novērstu grunts izskalošanos, nesamērīgus ūdens zudumus, kā arī lai nodrošinātu ūdensapgādi pārējiem Elejas ciema iedzīvotājiem, daļai Elejas klientu (Parka ielas un tai tuvumā esošo ielu rajonā) ūdensapgāde ir atslēgta. Avārijas novēršanas darbi tiks...

Centralizētā ūdensvada plīsuma dēļ 2020.gada 1.jūnija vakarā uz laiku ir pārtraukta centralizētā ūdensapgāde Līvbērzes ciemā. Jau 1.jūnijā ir uzsākta plīsuma vietas noskaidrošana, taču bojājuma novēršanas darbus būs iespējams veikt tikai 2.jūnijā.

Piektdienas, 15.maija vēlā pēcpusdienā centralizētā ūdensvada pārrāvuma dēļ tika daļēji atslēgta ūdensapgāde Valgundes pagasta Vītoliņu ciemā. Avārijas likvidēšanu sāks sestdien no rīta, tādēļ jau ap sestdienas pusdienlaiku ūdensapgādi pilnībā plānojam atjaunot.

Lai nodrošinātu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu dezinfekciju koronavīrusa "COVID-19" izplatības ierobežošanai un inficēšanās risku mazināšanai, SIA "Jelgavas novada KU" no 2020.gada 30.marta uzsāks dezinfekciju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās. Dezinfekcijas procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta visiem...

SIA "Jelgavas novada KU" ir uzsākusi sadarbību ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu www.Bill.me. Pārejas periodā līdz šī gada beigām saņemt rēķinus un nodot komercuzskaites mēraparātu rādījumus varēs gan esošajā mans.jnku.lv, gan jaunajā www.Bill.me platformā.

Sakarā ar neparedzētu ūdenssūkņa bojājumu, kā rezultātā nepieciešama tā nomaiņa, 2020.gada 22.martā traucēta centralizētā ūdensapgāde Vircavas ciemā. Plānotais ūdensapgādes atjaunošanas laiks - 15:00.

Sakarā ar remontdarbiem ūdens sagatavošanas stacijā, 2020.gada 10.martā līdz plkst.17:00 var tikt traucēta centralizētā ūdensapgāde Mežciemā - Blukās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

Kā rādās, KORON vīruss ietekmē ne tikai cilvēkus, bet arī tālruņus. 28.februārī pēkšņi, no JNKU neatkarīgu iemeslu dēļ, ir apklusuši visi fiksētie JNKU tālruņi. Ņemot vērā, ka būtiskākais iemesls saziņai ar JNKU šobrīd ir informācijas nodošana par skaitītāju rādījumiem, līdz brīdim, kamēr atjaunosies fiksēto tālruņu darbība, aicinām izmantot citus...

Sakarā ar centralizēto ūdensapgādes tīklu skalošanu, 2020.gada 24.februārī Jaunsvirlaukas pagasta Kārniņu ciemā būs traucēta ūdensapgāde. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

No 2020.gada būtiski tiek mainīta lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas kārtība Jelgavas novadā. Ir nolemts atteikties no ierastās prakses - pavasaros un rudeņos organizēt akciju, kuras ietvaros visos novada ciemos un blīvāk apdzīvotajās vietās uz vairākām dienām tika novietoti 8 kubikmetru atkritumu konteineri un iedzīvotāji paši atveda un...

No 2020.gada marta pieaug maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Tā lēma Jelgavas novada dome 2020.gada janvāra sēdē. Jaunais tarifs - 18,52 EUR (bez PVN) līdzšinējo 17,11 EUR (bez PVN) vietā. Palielinājums attiecībā pret līdzšinējo tarifu ir 8,22%. Iemesli šādam cenu kāpumam ir:

SIA "Jelgavas novada KU" organizē lietotas traktortehnikas izsoli 2020.gada 23.janvārī plkst. 10:30 biroja telpās Lielā iela 5/7, Jelgava, 2 stāvs.

Sakarā ar ūdensapgādes tīklu remontdarbiem Glūdas pagasta Zemgales ciemā, ceturtdien, 2020.gada 9.janvārī no 10:00 tiks slēgta ūdensapgāde.

Sakarā ar plīsumu centralizētajā ūdensapgādes tīklā, Valgundes pagasta Vītoliņu ciemā ceturtdien, 2020.gada 9.janvārī no 9:00 līdz 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde.

Daudzi droši vien ir pamanījuši, ka arvien mazāka iecietība tiek izrādīta pret tiem, kas savlaicīgi nenorēķinās par īri un citiem saņemtajiem pakalpojumiem. 2019.gada augustā ārpustiesas parādu piedziņas firmai SIA "Intrum Latvija" tika nodoti visi parādi, kuri nav nomaksāti 4 mēnešu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Diemžēl 4 mēneši ir...

Sakarā ar to, ka VAS "Latvijas pasts" no 2020.gada 1.janvāra būtiski ir paaugstinājis gan pasta pakalpojumu tarifus, gan prasības pasta sūtījumu noformēšanai, pieaugs maksa par rēķinu piegādi klientiem papīra formā. Rēķini par 2019.gada decembri tiks piegādāti par līdzšinējo samaksu, taču maksa par 2020.gada janvāra un turpmāko rēķinu piegādi jau...

Ir apkopoti rādītāji par dzeramā ūdens kvalitāti visos nošķirtajos ūdensapgādes tīklos Jelgavas novadā.

Ceturtdien, 2019.gada 5.decembrī plkst.13.00 tiks uzsākta SIA "Jelgavas novada KU" apkalpoto centralizēto ūdensapgādes tīklu skalošana Elejā, Parka ielas posmā, Elejā. Šajā laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās Parka un Dārza ielu apkaimē.

2015.gadā Jelgavas novada dome lēma par 20% atlaides piemērošanu maksai par dzeramo ūdeni to ciemu iedzīvotājiem, kuri ūdeni saņem no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, taču, kur nebija uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas. Vienlaicīgi tika uzstādīts mērķis - 5 gadu laikā nodrošināt vienādu kvalitātes līmeni ūdenim, kas tiek padots...