Ceturtdien, 2019.gada 5.decembrī plkst.13.00 tiks uzsākta SIA "Jelgavas novada KU" apkalpoto centralizēto ūdensapgādes tīklu skalošana Elejā, Parka ielas posmā, Elejā. Šajā laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās Parka un Dārza ielu apkaimē.

2015.gadā Jelgavas novada dome lēma par 20% atlaides piemērošanu maksai par dzeramo ūdeni to ciemu iedzīvotājiem, kuri ūdeni saņem no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, taču, kur nebija uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas. Vienlaicīgi tika uzstādīts mērķis - 5 gadu laikā nodrošināt vienādu kvalitātes līmeni ūdenim, kas tiek padots...

Sestdien, 2019.gada 2.novembrī visās Jelgavas novada pašvaldības kapsētās Svecīšu vakars.

No pirmdienas, 30.septembra tiks ieslēgta centralizētā apkure Kalnciemā, pakāpeniski siltumu padodot visām daudzdzīvokļu mājām, kas pieslēgtas centralizētās siltumapgādes tīklam, kā arī uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.

Informējam, ka no 2019.gada 30.septembra līdz 16.oktobrim Jelgavas novada ciemos tiks izvietoti 8 m³ atkritumu konteineri, kas paredzēti lielgabarīta atkritumu novietošanai.

Kažmeru kapsētas kapličā nomainīti logi. Līdzšinējās logu konstrukcijas bija nolietojušās, polikarbonāta lokšņu savienojuma vietās iekštelpās tecēja ūdens, bojājot gan jumta koka konstrukcijas, gan iekštelpu apdari. Šobrīd ir uzstādīti stikla logi metāla ietvaros, kas nodrošinās gan hermētiskumu, gan vairāk gaismas kapličas iekštelpās, kā arī...

Turpinot ūdens kvalitātes uzlabošanas projektu, 2019.gada 22.augustā tiks uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas Cimālēs, Pēterlaukos un Jaunsvirlaukā. Savukārt 26.augustā ūdens atdzelžošanas iekārtas tiks uzstādītas Lielplatones SIS. Šo darbu laikā minētajos ciemos tiks pārtraukta ūdens padeve.

Informējam, ka 2019.gada 25.jūlijā, sakarā ar plīsumu ūdensapgādes tīklā, ir pārtraukta dzeramā ūdens padeve Dorupē Prognozējamais darbu izpildes laiks un ūdensapgādes atjaunošanas laiks - 2019.gada 25.jūlijs, plkst. 17:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

Informējam, ka Kārniņu ciemā 2019.gada 24.jūlijā, pagaidām nenosakāmu iemeslu dēļ, samazināta ūdens kvalitāte, un ūdensapgādes tīklos tiek iesūkts gaiss. Prognozējamais problēmu novēršanas laiks - 2019.gada 31.jūlijs, Diemžēl ātrāk to izdarīt nebūs iespējams. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informējam, ka 2019.gada 4.jūlijā, saistībā ar ūdensvada plīsumu un remontdarbiem var tikt traucēta dzeramā ūdens padeve Glūdas pagasta Nākotnes ciemā. Prognozējamais darbu izpildes laiks un ūdensapgādes atjaunošanas laiks - 2019.gada 4.jūlijs, plkst. 17:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

Ņemot vērā, ka jau vairākus mēnešus sekmīgi norit sadarbība ar ārpustiesas parādu piedziņas kompāniju SIA "Intrum Latvija", no 2019.gada 1.jūlija vairs netiks slēgti parādu nomaksas līgumi. Līdzšinējā prakse, JNKU slēdzot līgumus par parāda atmaksu ilgākā laika termiņā, rada sarežģījumus un pārpratumus parādu administrēšanā. Tāpat jāatzīst, ka līdz...

SIA "Jelgavas novada KU" vēl visiem saviem klientiem priecīgus Jāņus! Lai lustīga līgošana un katram savs papardes zieds!

Informējam, ka 2019.gada 20.jūnijā, saistībā ar ūdensvada plīsumu ir atslēgta dzeramā ūdens padeve Līvbērzes ciema Ziedu, Saules un Krasta ielās. Remontdarbi tiks uzsākti 21.06.2019 un pabeigti līdz darba dienas beigām. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informējam, ka 2019.gada 14.jūnijā, saistībā ar ūdensvada plīsumu un remontdarbiem var tikt traucēta dzeramā ūdens padeve Platones pagasta Lielvircavas ciemā. Prognozējamais darbu izpildes laiks un ūdensapgādes atjaunošana paredzēta līdz 2019.gada 14.jūnija plkst.19:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.