JAUNUMI

Esi pirmais, kurš izlasa jaunumus!

Jau vairākus gadus SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" darbojas vienotais klientu apkalpošanas bezmaksas tālrunis 8848, pa kuru klienti var informēt par problēmām. Vienlaicīgi saņemam pārmetumus, ka klientu konsultantus pa šo tālruni darba laikā sazvanīt ir sarežģīti. Jāatzīst, ka tā ir taisnība.

Lai ekonomētu finanšu resursus un klientiem nodrošinātu vienkāršāku komunikāciju ar pakalpojumu sniedzējiem, SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" vadība ir vienojušās, ka turpmāk abu kapitālsabiedrību vadība un biroji atradīsies vienās telpās - Ozolniekos, Kastaņu ielā 2, kur līdz šim atradās tikai SIA "Ozolnieku KSDU administrācija".

Vispirms SIA "Jelgavas novada KU" vēlas pateikties saviem klientiem, kuri par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinās savlaicīgi un regulāri, nekavējot maksājumus.

Sakarā ar sarežģīto situāciju zāles pļaušanā plānotajās teritorijās (pašvaldība, pārvaldīšanā esošās mājas un JNKU objekti), SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka uz laiku pārtrauc jebkādu pieteikumu pieņemšanu no privātpersonām, uzņēmumiem un organizācijām par zāles pļaušanu.

2022.gada 2.maijā Jelgavas novada domes deputāti ārkārtas sēdē lēma uzsākt abu pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" reorganizāciju. Sīkāka informācija par šo lēmumu ir publicēta Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā Novadu ziņas.

Ņemot vērā kurināmā izmaksu ievērojamo pieaugumu, kā arī to, ka valsts atbalsts iedzīvotājiem centralizētā apkures tarifa mazināšanai tiek nodrošināts tikai līdz 2022.gada aprīļa beigām, SIA "Ozolnieku KSDU" vadība ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt centralizēto apkuri Jelgavas novada daudzdzīvokļu mājās jau aprīļa beigās.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 2022.gada 7.aprīlī ir lēmusi ierobežot pieeju vairākām Latvijā pieejamām tīmekļa vietnēm, to skaitā e-pasta vietnēm mail.ru, yandex.ru un rambler.ru. Vienlaicīgi e-pastu apkalpojošais uzņēmums Unifiedpost ir informējis SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU", ka adresātiem, kuriem e-pasts...

Šopavasar SIA "Jelgavas novada KU" īsteno iniciatīvu un piedāvā iedzīvotājiem iespēju atstāt nolietotās riepas pie daudzīvokļu māju atkritumu konteineriem - uzņēmums, veicot sadzīves atkritumu savākšanu, fiksēs vietas, kur ir atstātas riepas un organizēs to izvešanu.

2022.gada aprīlī Jelgavas novadā tiks veikta dzeramā ūdens sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Vēršam uzmanību uz to, ka dezinfekcijas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas...

Ņemot vērā, ka ir mazinājušies ar COVID-19 saistītie ierobežojumi, pēc daudzu pirts kultūras entuziastu lūguma, SIA "Jelgavas novada KU" atsāk pirts darbību gan Kalnciemā, gan Elejā.

Jau vairākus gadus SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" darbojas vienotais klientu apkalpošanas bezmaksas tālrunis 8848, pa kuru klienti var informēt par problēmām. Vienlaicīgi saņemam pārmetumus, ka klientu konsultantus pa šo tālruni darba laikā sazvanīt ir sarežģīti. Jāatzīst, ka tā ir taisnība.

Lai ekonomētu finanšu resursus un klientiem nodrošinātu vienkāršāku komunikāciju ar pakalpojumu sniedzējiem, SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" vadība ir vienojušās, ka turpmāk abu kapitālsabiedrību vadība un biroji atradīsies vienās telpās - Ozolniekos, Kastaņu ielā 2, kur līdz šim atradās tikai SIA "Ozolnieku KSDU administrācija".

Vispirms SIA "Jelgavas novada KU" vēlas pateikties saviem klientiem, kuri par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinās savlaicīgi un regulāri, nekavējot maksājumus.

Sakarā ar sarežģīto situāciju zāles pļaušanā plānotajās teritorijās (pašvaldība, pārvaldīšanā esošās mājas un JNKU objekti), SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka uz laiku pārtrauc jebkādu pieteikumu pieņemšanu no privātpersonām, uzņēmumiem un organizācijām par zāles pļaušanu.

2022.gada 2.maijā Jelgavas novada domes deputāti ārkārtas sēdē lēma uzsākt abu pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" reorganizāciju. Sīkāka informācija par šo lēmumu ir publicēta Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā Novadu ziņas.

Ņemot vērā kurināmā izmaksu ievērojamo pieaugumu, kā arī to, ka valsts atbalsts iedzīvotājiem centralizētā apkures tarifa mazināšanai tiek nodrošināts tikai līdz 2022.gada aprīļa beigām, SIA "Ozolnieku KSDU" vadība ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt centralizēto apkuri Jelgavas novada daudzdzīvokļu mājās jau aprīļa beigās.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 2022.gada 7.aprīlī ir lēmusi ierobežot pieeju vairākām Latvijā pieejamām tīmekļa vietnēm, to skaitā e-pasta vietnēm mail.ru, yandex.ru un rambler.ru. Vienlaicīgi e-pastu apkalpojošais uzņēmums Unifiedpost ir informējis SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU", ka adresātiem, kuriem e-pasts...

Šopavasar SIA "Jelgavas novada KU" īsteno iniciatīvu un piedāvā iedzīvotājiem iespēju atstāt nolietotās riepas pie daudzīvokļu māju atkritumu konteineriem - uzņēmums, veicot sadzīves atkritumu savākšanu, fiksēs vietas, kur ir atstātas riepas un organizēs to izvešanu.

2022.gada aprīlī Jelgavas novadā tiks veikta dzeramā ūdens sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Vēršam uzmanību uz to, ka dezinfekcijas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas...

Ņemot vērā, ka ir mazinājušies ar COVID-19 saistītie ierobežojumi, pēc daudzu pirts kultūras entuziastu lūguma, SIA "Jelgavas novada KU" atsāk pirts darbību gan Kalnciemā, gan Elejā.

Sakarā ar to, ka SIA "Jelgavas novada KU" ir pārņēmusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ūdens patēriņa mēraparāta (ūdens skaitītāja) rādījumus aicinām iesniegt SIA "Jelgavas novada KU" norādītajos veidos:

Kopš SIA "Jelgavas novada KU" ir uzsākusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Jelgavas novadā, ievērojami pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri ir neizpratnē par rēķinos iekļauto maksu - par norēķinu konta apkalpošanu. Centīsimies ieviest zināmu skaidrību šajā jautājumā.

2022.gada martā Kalnciema un Līvbērzes iedzīvotāji, saņemot rēķinus, jutās nepatīkami pārsteigti, un tam nenoliedzami ir pamats - ir pieaugusi maksa par centralizēto apkuri. Protams, var saprast iedzīvotāju sašutumu, taču komunālo uzņēmumu vaina šoreiz te nav. Visa problēma ir tikai dabasgāzes cenā.

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 20.panta otrajai daļai, SIA "Jelgavas novada KU" organizē rakstveida aptauja par dzīvojamās mājas remonta vai atjaunošanas darbu veikšanu 2022.gadā, un/vai papildu maksājumu apstiprināšanu šo darbu veikšanai nākamajos gados (2023.-2024.).

SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem būvprojekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos", būs ierobežota satiksme:

Iespējama kavēšanās ar 2022.gada februāra rēķinu izrakstīšanu un piegādi. Tā saistīta ar klientu norēķinu sistēmas datu bāzes papildināšanu, un citām tehniskām izmaiņām norēķinu sistēmā, ņemot vērā, ka no 2022.gada 1.februāra SIA "Jelgavas novada KU" ir pārņēmusi gan ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Jelgavas novada administratīvajā...

Joprojām turpinās pieteikumu pieņemšana Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanai. Tā kā reģistra veidošanu un uzturēšanu visā Jelgavas novadā ir pārņēmusi SIA "Jelgavas novada KU", aicinām pieteikumu aizpildīt šeit.

Sakarā ar masveidīgu SIA "Jelgavas novada KU" darbinieku saslimšanu ar COVID-19, ir ievērojami apgrūtināta sadzīves atkritumu izvešana visos maršrutos. Slimo gan šoferi, gan galvenais speciālists atkritumu jautājumos.

SIA "Ozolnieku KSDU" pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotie pārstāvji februāra sākumā saņēma vēstuli ar informāciju, ka no 2022.gada 1.maija ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu Jelgavas novadā nodarboties tikai viena pašvaldības kapitālsabiedrība - SIA "Jelgavas novada KU". Tas nozīme, ka šo māju īpašniekiem savlaicīgi ir jāizvēlas...

2022.gada sākumā ir pabeigta vienotā klientu apkalpošanas centra izveide abām kapitālsabiedrībām - SIA "Ozolnieku KSDU un SIA "Jelgavas novada KU". Centrā klientu apkalpošanu veic 2 darbinieki, kuru uzdevums ir atbildēt uz klientu zvaniem, kā arī nodrošināt to klientu apkalpošanu, kuri vēlas apmeklēt klientu centru klātienē.

Šobrīd apvienotajā Jelgavas novadā ir 2 pašvaldībai piederošas kapitālsabiedrības - SIA "Ozolnieku KSDU" un SIA "Jelgavas novada KU", kas piedāvā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumus. Diemžēl šāda situācija nekādi neveicina ne resursu racionālu izmantošanu, ne pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, tādēļ turpināt abām...

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.februārī: maksa par ūdeni - 1,67 eiro/kub.m., kanalizācija - 1,98 eiro/kub.m. Tarifa pieaugums ir saistīts ar elektroenerģijas cenas kāpumu.

SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka uz laiku var tikt pārtraukta sadzīves atkritumu savākšana no to klientu īpašumiem (pārsvarā - viensētām), pie kuriem var piebraukt tikai pa grants ceļiem. Grants ceļi šobrīd ir pilnībā apledojuši, un atkritumu savākšanas automašīnām par tiem pārvietoties nav iespējams. Ja ceļu stāvoklis uzlabosies, plānojam...

SIA "Jelgavas novada KU" ir noslēgusi sadarbības līgumu ar VAS "Latvijas Pasts" par maksājumu veikšanu Latvijas Pasta nodaļās, kā rezultātā JNKU klienti var samaksāt tiem izrakstītos rēķinus. Komisijas maksa - 0,50 eiro.

2021.gada oktobrī sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā «Brakšķi» apstiprināti jauni tarifi. Pamatojoties uz to, Jelgavas novada teritorijā no 1. decembra pieaugs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.