JAUNUMI

Esi pirmais, kurš izlasa jaunumus!

Šī gada 8. novembra rītā Lielplatones ciemā tika pārtraukta ūdens sagatavošanas stacijas darbība, jo ūdensapgādes sistēmā tika konstatēts dzeramā ūdens piesārņojums. Lai izprastu esošo situāciju, tika veikta no urbuma izplūstošā ūdens testēšana. No dziļurbuma tika demontēts sūknis un uzsākta šī urbuma skalošana. Diemžēl, pēc nepilnu 24 stundu...

Informējam, ka ūdensapgāde Lielplatonē tuvākajās dienās netiks atjaunota. Dzeramā ūdens muca novietota Tirgus ielā, pretī mājai nr.7. Par aktuālo informāciju ziņosim. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA "Ozolnieku KSDU" informē, ka apkures pieslēgšanu visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, centralizēti plānots uzsākt š. g. oktobrī. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā siltumenerģijas sadārdzinājumu.

2022.gada oktobrī Jelgavas novadā tiks veikta dzeramā ūdens sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Vēršam uzmanību uz to, ka dezinfekcijas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas...

Šī gada 8. novembra rītā Lielplatones ciemā tika pārtraukta ūdens sagatavošanas stacijas darbība, jo ūdensapgādes sistēmā tika konstatēts dzeramā ūdens piesārņojums. Lai izprastu esošo situāciju, tika veikta no urbuma izplūstošā ūdens testēšana. No dziļurbuma tika demontēts sūknis un uzsākta šī urbuma skalošana. Diemžēl, pēc nepilnu 24 stundu...

Informējam, ka ūdensapgāde Lielplatonē tuvākajās dienās netiks atjaunota. Dzeramā ūdens muca novietota Tirgus ielā, pretī mājai nr.7. Par aktuālo informāciju ziņosim. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA "Ozolnieku KSDU" informē, ka apkures pieslēgšanu visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, centralizēti plānots uzsākt š. g. oktobrī. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā siltumenerģijas sadārdzinājumu.

2022.gada oktobrī Jelgavas novadā tiks veikta dzeramā ūdens sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Vēršam uzmanību uz to, ka dezinfekcijas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas...

Inventarizējot SIA "Jelgavas novada KU" klientu dokumentāciju, esam konstatējuši, ka ir virkne klientu, kuri gan saņem ūdens un/vai kanalizācijas pakalpojumus, taču uzņēmuma lietvedībā nav atrodami pakalpojumu līgumi ar šiem klientiem par pakalpojumu sniegšanu. Iemesli šādu dokumentu trūkumam ir dažādi - savulaik tiek nav noslēgti vispār, dažādo...

Jau vairākus gadus SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" darbojas vienotais klientu apkalpošanas bezmaksas tālrunis 8848, pa kuru klienti var informēt par problēmām. Vienlaicīgi saņemam pārmetumus, ka klientu konsultantus pa šo tālruni darba laikā sazvanīt ir sarežģīti. Jāatzīst, ka tā ir taisnība.

Lai ekonomētu finanšu resursus un klientiem nodrošinātu vienkāršāku komunikāciju ar pakalpojumu sniedzējiem, SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" vadība ir vienojušās, ka turpmāk abu kapitālsabiedrību vadība un biroji atradīsies vienās telpās - Ozolniekos, Kastaņu ielā 2, kur līdz šim atradās tikai SIA "Ozolnieku KSDU administrācija".

Vispirms SIA "Jelgavas novada KU" vēlas pateikties saviem klientiem, kuri par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinās savlaicīgi un regulāri, nekavējot maksājumus.

Sakarā ar sarežģīto situāciju zāles pļaušanā plānotajās teritorijās (pašvaldība, pārvaldīšanā esošās mājas un JNKU objekti), SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka uz laiku pārtrauc jebkādu pieteikumu pieņemšanu no privātpersonām, uzņēmumiem un organizācijām par zāles pļaušanu.

2022.gada 2.maijā Jelgavas novada domes deputāti ārkārtas sēdē lēma uzsākt abu pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" reorganizāciju. Sīkāka informācija par šo lēmumu ir publicēta Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā Novadu ziņas.

Ņemot vērā kurināmā izmaksu ievērojamo pieaugumu, kā arī to, ka valsts atbalsts iedzīvotājiem centralizētā apkures tarifa mazināšanai tiek nodrošināts tikai līdz 2022.gada aprīļa beigām, SIA "Ozolnieku KSDU" vadība ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt centralizēto apkuri Jelgavas novada daudzdzīvokļu mājās jau aprīļa beigās.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 2022.gada 7.aprīlī ir lēmusi ierobežot pieeju vairākām Latvijā pieejamām tīmekļa vietnēm, to skaitā e-pasta vietnēm mail.ru, yandex.ru un rambler.ru. Vienlaicīgi e-pastu apkalpojošais uzņēmums Unifiedpost ir informējis SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU", ka adresātiem, kuriem e-pasts...

Šopavasar SIA "Jelgavas novada KU" īsteno iniciatīvu un piedāvā iedzīvotājiem iespēju atstāt nolietotās riepas pie daudzīvokļu māju atkritumu konteineriem - uzņēmums, veicot sadzīves atkritumu savākšanu, fiksēs vietas, kur ir atstātas riepas un organizēs to izvešanu.

2022.gada aprīlī Jelgavas novadā tiks veikta dzeramā ūdens sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Vēršam uzmanību uz to, ka dezinfekcijas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas...

Ņemot vērā, ka ir mazinājušies ar COVID-19 saistītie ierobežojumi, pēc daudzu pirts kultūras entuziastu lūguma, SIA "Jelgavas novada KU" atsāk pirts darbību gan Kalnciemā, gan Elejā.

Sakarā ar to, ka SIA "Jelgavas novada KU" ir pārņēmusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ūdens patēriņa mēraparāta (ūdens skaitītāja) rādījumus aicinām iesniegt SIA "Jelgavas novada KU" norādītajos veidos:

Kopš SIA "Jelgavas novada KU" ir uzsākusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Jelgavas novadā, ievērojami pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri ir neizpratnē par rēķinos iekļauto maksu - par norēķinu konta apkalpošanu. Centīsimies ieviest zināmu skaidrību šajā jautājumā.

2022.gada martā Kalnciema un Līvbērzes iedzīvotāji, saņemot rēķinus, jutās nepatīkami pārsteigti, un tam nenoliedzami ir pamats - ir pieaugusi maksa par centralizēto apkuri. Protams, var saprast iedzīvotāju sašutumu, taču komunālo uzņēmumu vaina šoreiz te nav. Visa problēma ir tikai dabasgāzes cenā.

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 20.panta otrajai daļai, SIA "Jelgavas novada KU" organizē rakstveida aptauja par dzīvojamās mājas remonta vai atjaunošanas darbu veikšanu 2022.gadā, un/vai papildu maksājumu apstiprināšanu šo darbu veikšanai nākamajos gados (2023.-2024.).

SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem būvprojekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos", būs ierobežota satiksme:

Iespējama kavēšanās ar 2022.gada februāra rēķinu izrakstīšanu un piegādi. Tā saistīta ar klientu norēķinu sistēmas datu bāzes papildināšanu, un citām tehniskām izmaiņām norēķinu sistēmā, ņemot vērā, ka no 2022.gada 1.februāra SIA "Jelgavas novada KU" ir pārņēmusi gan ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Jelgavas novada administratīvajā...