INFORMĀCIJA UN PAZIŅOJUMI KLIENTIEM

31.07.2018. Informējam, ka no 2018.gada 31.jūlija Līvbērzē ir traucēta ūdensapgāde saistībā ar avārijas darbiem, Neplānoto ūdensapgādes traucējumu rezultātā var nebūt pieejams dzeramais ūdens, samazināts tā spiediens ūdensapgādes sistēmā vai rasties brūngana nokrāsa. Avārijas novēršanas darbus plānots pabeigt un ūdensapgādi pilnā apjomā...

Saistībā ar ugunsgrēku, kas 2018.gada 2.augustā izraisījās Valgundes pagasta Vītoliņu ciemā, iespējami ūdensapgādes traucējumi šajā ciemā. Tas skaidrojams ar Valsts glābšanas un ugunsdzēsības dienesta ūdens rezervuāru periodisku uzpildīšanu no centralizētās ūdensapgādes tīklos izveidotajiem ugunsdzēsības hidrantiem.

Kopš 2016.gada SIA "Jelgavas novada KU" nodrošina arī lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā. Uzņēmuma rīcībā ir speciālā automašīna, un pietiekams skaits 8m³ atkritumu konteineru, lai piedāvātu lielgabarīta atkritumu izvešanu individuālajiem klientiem.

2018.gada 12.jūlijā no plkst.13:00 līdz plkst,19:00 plānoti ūdensapgādes tīkla remontdarbi Platonē, Tilta ielā. To veikšanai tiks pārtraukta ūdensapgāde Platonē, Tilta ielā. Norādītais remontdarbu laiks ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no veicamo darbu apjoma. Pēc ūdensapgādes atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās....

28.06.2018. Informējam, ka no 2018.gada 28.jūnija Bērvircavā ir traucēta ūdensapgāde saistībā ar avārijas darbiem, Neplānoto ūdensapgādes traucējumu rezultātā var nebūt pieejams dzeramais ūdens vai samazināts tā spiediens ūdensapgādes sistēmā. Avārijas novēršanas darbus plānots pabeigt un ūdensapgādi atjaunot 2018.gada 29.jūnijā. Atvainojamies...

31.05.2018. Tiek konstatēts, ka Platones ciemā ir ievērojami paaugstināts dzeramā ūdens piesārņojums, un ūdens nav lietojams. Centralizētās ūdensapgāde tiek pārtraukta. Nekavējoties tiek informēta Jelgavas novada vadība un VVD. Ūdens paraugi tiek nosūtīti uz laboratorijām izmeklēšanai.