INFORMĀCIJA UN PAZIŅOJUMI KLIENTIEM

31.05.2018. Tiek konstatēts, ka Platones ciemā ir ievērojami paaugstināts dzeramā ūdens piesārņojums, un ūdens nav lietojams. Centralizētās ūdensapgāde tiek pārtraukta. Nekavējoties tiek informēta Jelgavas novada vadība un VVD. Ūdens paraugi tiek nosūtīti uz laboratorijām izmeklēšanai.

Ir noslēdzies SIA "Jelgavas novada KU" organizētais publiskais iepirkums par kapu svētku organizēšanu Jelgavas novada kapsētās. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, šogad kapu svētku pasākumu vadīšana 44 Jelgavas novada kapsētās ir uzticēta biedrībai "Ilgtspējīgas Attīstības aģentūra".

Informējam, ka 31.05.2018 ir notikusi avārija Platones ciema ūdensapgādes sistēmā, kā rezultātā Platones ciemā pārtraukta ūdensapgāde. Uzņēmuma speciālisti darbojas avārijas seku likvidēšanā, taču uz doto brīdi nav iespējams paredzēt atjaunošanas darbu ilgumu. Pēc ūdensapgādes atjaunošanas, iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās. Atvainojamies par...

No 2016.gada SIA "Jelgavas novada KU" ir uzsākusi arī lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā. Uzņēmums ir iegādājies speciālo automašīnu, pasūtījis pietiekamu skaitu lielas ietilpības atkritumu konteinerus, un piedāvā lielgabarīta atkritumu izvešanu individuālajiem klientiem.

Informējam, ka SIA "Jelgavas novada KU" birojs no 2018.gada 5.marta, turpmāk atradīsies Lielā iela 5/7, Jelgava 2.stāvā. Maksājumus par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem birojā veikt nav iespējams.

Kopš 1993. gada 22. martā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas, un tās koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). Atzīmējot šo dienu, SIA "Jelgavas novada KU" aicina skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā "Ūdens manā dzīvē", lai pievērstu...

2018.gadā stājas spēkā pastiprinātas privātpersonu datu aizsardzības prasības. Cita starpā, tās attiecas arī uz rēķiniem papīra formā, kā arī to piegādi klientiem. Šo prasību ievērošana saistīta ar papildus izmaksām, tādēļ tiem klientiem, kas no 2018.gada maija vēlēsies saņemt rēķinus papīra formā, ikmēneša rēķinos tiks iekļauta maksa 1 eiro apmērā...

Ņemot vērā, ka pieaugušas izmaksas, kas saistītas gan ar skaidras naudas apriti, to skaitā, iekasēšanu un inkasāciju, gan ieņēmumu uzskaiti, no 2018.gada 1.februāra maksa par norēķiniem SIA "Jelgavas novada KU" norēķinu punktos - 1 eiro (ieskaitot PVN). SIA "Jelgavas novada KU" atgādina, ka apmaksājot rēķinus internetbankās, banku noteiktā...

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" no 2018.gada paaugstina maksu par poligonā "Brakšķi" ievedamajiem atkritumiem. Pieaugums saistīts ar Dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu, kas no 2018.gada 1.javāra līdzšinējo 25 eiro/t pieaugs uz 35 eiro/t. Ņemot vērā minēto, arī SIA "Jelgavas novada KU" paaugstina maksu par sadzīves atkritumu izvešanu,...