FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE

Uzņēmums, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, veic fizisko personu datu apstrādi.

 • Datu apstrādes pārzinis: SIA "Jelgavas novada KU"
 • Vienotais reģistrācijas numurs: 40003410894
 • Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
 • Biroja adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
 • Apstrādes reģistrācijas Nr.:002256
 • Reģistrācijas apliecības Nr.:00257

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Reģistrētie datu apstrādes mērķi ir uzņēmuma pakalpojumu sniegšana, sekojošās darbības jomās:

 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumi
 • Ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi
 • Siltuma ražošanas un piegādes pakalpojumi
 • Sauso sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumi

DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats - Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 2. un 3.punkts.

 • Datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu.
 • Datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai.