UZŅĒMUMA VALDE

SIA Jelgavas novada KU Valdes loceklis 

DINS STAŠĀNS

e-pasts dins@jnku.lv

tālr..20024009