UZŅĒMUMA VALDE

SIA Jelgavas novada KU Valdes loceklis no 02.10.2022 

DINS STAŠĀNS

e-pasts dins@jnku.lv

tālr..20024009