RĒĶINU APMAKSA

Maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem var veikt:

Visās iepriekšnorādītajās maksājuma vietās var atšķirties komisija par maksājuma pieņemšanu.