ŪDENS PIEGĀDE UN KANALIZĀCIJAS NOVADĪŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens un kanalizācija pieejami tajos Jelgavas novada ciemos, kur ir izbūvēti attiecīgie inženiertehniskie tīkli. Lai pārliecinātos, ka Jūsu īpašuma adresē ir pieejams kāds no ūdenssaimniecības pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Vides inženieri pa tālr. 29331025

Ja Jūsu īpašums nav pieslēgts centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklam, ir nepieciešams šādu pieslēgumu izbūvēt (ierīkot):

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 3.septembra lēmumu Nr.239.                            Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Lai pieslēgtos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, nekustamā īpašuma īpašnieks (vai tā pilnvarota persona) pieprasa tehniskos noteikumus. Tajos norāda iespējamo pieslēguma atrašanās vietu un pieslēgšanas noteikumus. Pēc pieslēguma ierīkošanas ir jānoslēdz pakalpojumu lietošanas līgums.