ŪDENS PIEGĀDE UN KANALIZĀCIJAS NOVADĪŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens un kanalizācija tiek nodrošināta tajos Jelgavas novada ciemos un apdzīvotās vietās, kur ir izbūvēti attiecīgie inženiertehniskie tīkli.  

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 3.septembra lēmumu Nr.239.                            Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi