ŪDENS PIEGĀDE UN KANALIZĀCIJAS NOVADĪŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens ieguve un piegāde, kā arī kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek nodrošināta tajos Jelgavas novada ciemos un apdzīvotās vietās, kur ir izbūvēti attiecīgie inženiertehniskie tīkli.  

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 3.septembra lēmumu Nr.239.

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Lai pieslēgtos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, nekustamā īpašuma īpašnieks (vai tā pilnvarota persona) pieprasa tehniskos noteikumus. Tajos norāda iespējamo pieslēguma atrašanās vietu un pieslēgšanas noteikumus. Pēc pieslēguma ierīkošanas ir jānoslēdz pakalpojumu lietošanas līgums.

JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMU

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām vispirms ielūkoties Biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, kur, iespējams, jau ir sagatavota atbilde par Jums radušos jautājumu. Ja atbilde uz Jūsu jautājumu nav atrodama, aicinām  rakstīt uz jnku@jnku.lv vai zvanīt uz klientu informatīvo tālruni 8848