ŪDENS PIEGĀDE UN KANALIZĀCIJAS NOVADĪŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens un kanalizācija pieejami tajos Jelgavas novada ciemos, kur ir izbūvēti attiecīgie inženiertehniskie tīkli. Lai pārliecinātos, ka Jūsu īpašuma adresē ir pieejams kāds no ūdenssaimniecības pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Vides inženieri pa tālr. 29331025

Ja Jūsu īpašums nav pieslēgts centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklam, ir nepieciešams šādu pieslēgumu izbūvēt (ierīkot):

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu regulē gan normatīvie akti, gan pakalpojuma piegādes līgums.

Rūpējoties par dabas un citu resursu taupīšanu, Piegādātājs nedrukā vai citādi netiražē Ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma vispārējos noteikumus, kā arī papildu noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu. Ar tiem Lietotājs var iepazīties zemāk. Tie netiek laboti, un (ar norādi - attiecināmi) bez īpaša apstiprinājuma uzskatāmi par ūdenssaimniecības līguma pielikumiem. Piegādātājs  patur tiesības mainīt minēto noteikumu atrašanās vietu tīmekļa vietnē

PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA

Lai pieslēgtos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, nekustamā īpašuma īpašnieks (vai tā pilnvarota persona) pieprasa tehniskos noteikumus. Tajos norāda iespējamo pieslēguma atrašanās vietu un pieslēgšanas noteikumus. Pēc pieslēguma ierīkošanas ir jānoslēdz pakalpojumu lietošanas līgums.