ŪDENS PIEGĀDE UN KANALIZĀCIJAS NOVADĪŠANA

PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA

Ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens un kanalizācija pieejami tajos Jelgavas novada ciemos, kur ir izbūvēti attiecīgie inženiertehniskie tīkli. Lai pārliecinātos, ka Jūsu īpašuma adresē ir pieejams kāds no ūdenssaimniecības pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Vides inženieri pa tālr. 20037072

Ja Jūsu īpašums nav pieslēgts centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklam, ir nepieciešams šādu pieslēgumu izbūvēt (ierīkot):

TARIFI UN MAKSĀJUMI

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

DZERAMĀ ŪNDENS KVALITĀTE

Lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti, SIA "Jelgavas novada KU" veic dzeramā ūdens monitoringu, regulāri dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudot laboratorijā..    Sīkāk šeit.