PIETEIKUMS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAS LĪGUMA IZBEIGŠANAI

INFORMĀCIJA

Lai izbeigtu līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, jāaizpilda pieteikums.

Pakalpojumu sniegšana tiks pārtraukta 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža. Līdz tam ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālisti, lai vienotos par pakalpojumu pārtraukšanas tehniskiem jautājumiem (ja būs nepieciešams).

Neatkarīgi no līguma izbeigšanas, klienta pienākums ir  norēķināties par jau piegādāto ūdeni un/vai novadīto kanalizāciju.

*PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv